ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՐԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՐԵՄԲԵՐԻՆ
09.01.2020

  Արցախի Հանրապետության սպառողական շուկայում 12-ամսյա գնաճը (2019թ. դեկտեմբերը 2018թ. դեկտեմբերի նկատմամբ)  կազմել է 0.4 տոկոս, իսկ նախորդ ամսվա նկատմամբ`  0.8 տոկոս:

Անհատական սպառում՝

ըստ նպատակների դասակարգիչ

(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ

2019թ.

դեկտեմբերը 2018թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

դեկտեմբերը 2019թ. նոյեմբերի նկատմամբ

հունվար-դեկտեմբերը 2018թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ

տոկոսային փոփոխություն

00

Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը

0.4

0.8

0.7

 

     այդ թվում՝

 

 

 

01

սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

0.3

2.0

1.8

02

ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ

6.1

0.4

5.5

03

հագուստ և կոշիկ

-1.2

0.0

-0.8

04

բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ

-0.1

0.0

0.0

05

տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն

1.1

0.1

1.7

06

առողջապահություն

0.7

0.0

1.7

07

տրանսպորտ

-1.7

-0.1

-2.7

08

կապ

0.0

0.0

-8.3

09

հանգիստ և մշակույթ

1.3

0.2

2.9

10

կրթություն

0.0

0.0

0.0

11

ռեստորաններ և հյուրանոցներ

2.3

0.0

2.1

12

տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

1.0

0.1

1.7

 

Սպառողական գների փոփոխությունները ըստ սպառման հիմնական խմբերի

 

2019թ.

դեկտեմբերը

 2018թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

դեկտեմբերը 2019թ. նոյեմբերի նկատմամբ

հունվար-դեկտեմբերը 2018թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ

տոկոսային փոփոխություն

Սպառման ապրանքներ

0.6

1.2

1.5

այդ թվում՝

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)

0.9

1.8

2.1

Ոչ պարենային ապրանքներ

-0.1

0.1

0.2

Ծառայություններ

0.1

-0.1

-1.3

 
Սպառողական գներ:  2019թ. դեկտեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.8 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում  սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գներն աճել են 1.8 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները` 0.1 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները նվազել են  0.1 տոկոսով:
 

Սպառողական գների հավելաճը 2009-2019թթ. դեկտեմբերին

   (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2019թ. դեկտեմբերին 2018թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 100.1 տոկոս, Ասկերանում` 102.0 տոկոս, Հադրութում` 100.3 տոկոս,  Մարտակերտում` 100.2 տոկոս,  Մարտունիում ` 101.6 տոկոս,  Շուշիում ՝ 100.9 տոկոս, իսկ Բերձորում՝ 99.3 տոկոս:
2019թ. դեկտեմբերին 2018թ. դեկտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 100.4 տոկոս, այդ թվում սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)՝ 100.9 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 99.9 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 100.1 տոկոս:

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)