ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐԻՆ
05.03.2020

 

 

 

 

 

Անհատական սպառում՝

ըստ նպատակների դասակարգիչ

(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ

2020թ.

հունվարը

փետրվարը

հունվար-փետրվարը 2019թ. հունվար-փետրվարի նկատմամբ

2019թ. հունվարի նկատ-մամբ

2019թ. դեկտեմ-բերի նկատ-մամբ

2019թ. փետրվարի նկատ-մամբ

2020թ. հունվարի նկատմամբ

2019թ. դեկտեմ-բերի նկատ-մամբ

 

 

տոկոսային փոփոխություն

ինդեքս

00

Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը

0.1

1.7

-0.5

-0.1

101.6

99.8

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

01

սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

-0.5

4.1

-1.8

-0.1

104.0

98.8

02

ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ

5.8

0.4

6.1

0.8

101.2

105.9

03

հագուստ և կոշիկ

0.5

-1.3

0.5

-0.7

98.0

100.5

04

բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ

0.0

0.0

-0.1

-0.1

99.9

99.9

05

տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն

0.7

0.5

0.6

0.2

100.7

100.6

06

առողջապահություն

0.6

0.0

0.6

0.0

100.0

100.6

07

տրանսպորտ

-0.3

0.3

0.0

-0.7

99.6

99.8

08

կապ

-0.2

-0.2

-0.2

0.0

99.8

99.8

09

հանգիստ և մշակույթ

0.8

0.5

1.0

0.1

100.5

100.9

10

կրթություն

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

11

ռեստորաններ և հյուրանոցներ

1.3

0.0

1.0

0.0

100.1

101.1

12

տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

0.2

0.1

-0.3

0.0

100.1

99.9

 

Սպառողական գների ինդեքսի փոփոխությունները Արցախի Հանրապետությունում

ըստ սպառման հիմնական ապրանքախմբերի

 

 

2020թ.

հունվարը

փետրվարը

հունվար-փետրվարը 2019թ. հունվար-փետրվարի նկատմամբ

2019թ. հունվարի նկատ-մամբ

2019թ. դեկտեմ-բերի նկատ-մամբ

2019թ. փետրվարի նկատ-մամբ

2020թ. հունվարի նկատմամբ

2019թ. դեկտեմ-բերի նկատ- մամբ

 

տոկոսային փոփոխություն

ինդեքս

Սպառման ապրանքներ

0.1

2.5

-0.7

-0.1

102.4

99.7

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)

0.1

3.8

-1.1

0.0

103.7

99.5

Ոչ պարենային ապրանքներ

0.3

-0.1

0.2

-0.2

99.7

100.2

Ծառայություններ

0.1

0.1

0.1

-0.1

99.9

100.1

 

       Սպառողական գներ:  2020թ. փետրվարին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.1 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գները մնացել են անփոփոխ, իսկ ոչ պարենային ապրանքների գներն ու ծառայությունների սակագները նվազել են համապատասխանաբար 0.2% և 0.1%-ով:

Սպառողական գների հավելաճը 2010-2020թթ. փետրվարին
 

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2020թ. փետրվարին 2019թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 102.0 տոկոս, Ասկերանում` 101.7 տոկոս, Հադրութում` 101.1 տոկոս, Մարտակերտում և Շուշիում ՝ 100.8 տոկոս, Մարտունիում՝ 101.3 տոկոս, իսկ Բերձորում՝ 101.0 տոկոս:
2020թ. փետրվարին 2019թ. փետրվարի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 99.5 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 98.9 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 100.2 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 100.1 տոկոս:

 

 

 

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)