ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ. հունվարին
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ. հունվարին
08.02.2011

(%)

 

 

2011թ. հունվարը
2010թ.
դեկտեմբերի
նկատմամբ
2010թ.
հունվարի
նկատմամբ
2006թ.
նկատմամբ
Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը  101.8  110.8  138.5
     այդ թվում`      
Սպառման ապրանքներ  102.6  114.4  139.4
Պարենային ապրանքներ  103.1  118.4  152.2
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ  100.3  104.4  112.8
Ոչ պարենային ապրանքներ  101.4  104.5  112.2
Ծառայություւններ  100.0  103.6  136.4

 

Սպառողական գներ: 2011թ. հունվարին 2010թ. դեկտեմբերի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1.8 տոկոս գնաճ, ինչը մեծապես պայմանավորվել է պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 2.9  տոկոս գնաճով: Ոչ պարենային ապրանքների գները աճել են 1.4 տոկոսով, իսկ   ծառայությունների սակագները նախորդ ամսվա համեմատ մնացել են անփոփոխ:

 

Սպառողական գների հավելաճը 2002-2011թթ. հունվարին

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 sparoxakan_gneri_indeksy_08_02_2011.jpg

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2011թ. հունվարին 2010թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 101.9 տոկոս, Ասկերանում` 101.8 տոկոս, Հադրութում` 101.9 տոկոս, Մարտակերտում` 101.5 տոկոս, Մարտունիում` 102.0 տոկոս, Շուշիում` 101.4 տոկոս և  Բերձորում` 102.2 տոկոս:
Պարենային ապրանքների գներ: 2011թ հունվարին 2010 թվականի դեկտեմբերի համեմատ հանրապետությունում  արձանագրվել է 3.1 տոկոս գնաճ, ինչի վրա իր անմիջական ազդեցությունն է թողել կաթնամթերք, միրգ, բանջարեղեն և կարտոֆիլ ապրանքախմբերի 6.6-14.8 տոկոս գնաճը: Դիտարկվող պարենային բոլոր ապրանքախմբերում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է 0.2-14.8 տոկոս գնաճ:
Միրգ ապրանքախմբում 2011թ. հունվարին 2010թ. հունվարի համեմատ արձանագրվել է 42.0 տոկոս, իսկ 2010թ. դեկտեմբերի համեմատ 11.9 տոկոս գնաճ: Հանրապետության դիտարկված քաղաքներում մրգի գներն աճել են 1.4-25.0 տոկոսով, այդ թվում, գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է ք. Ասկերանում:
Բանջարեղեն և կարտոֆիլ ապրանքախմբում 2011թ. հունվարին 2010թ. հունվարի համեմատ արձանագրվել է 23.3 տոկոս, իսկ 2010թ. դեկտեմբերի համեմատ 14.8 տոկոս գնաճ: Հանրապետության դիտարկված քաղաքներում բանջարեղեն և կարտոֆիլի գներն աճել են 3.7-22.4 տոկոսով, այդ թվում, գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է ք. Ստեփանակերտում:
2011 թվականի հունվարին 2010 թվականի հունվարի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 110.8 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 117.1 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինըª 104.5, ծառայությունների սակագներինըª 103.6 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2011 թվականի հունվարին 2006 թվականի համեմատ կազմել է 138.5 տոկոս:

 

 


 • 2023 (3)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)