ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
19.01.2021

Անհատական սպառում՝

ըստ նպատակների դասակարգիչ

(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ

2020թ.

դեկտեմբերը 2019թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

դեկտեմբերը 2020թ. նոյեմբերի նկատմամբ

հունվար-դեկտեմբերը 2019թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ

տոկոսային փոփոխություն

00

Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը

2.7

3.1

0.8

 

     այդ թվում՝

 

 

 

01

սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

3.9

7.8

0.7

02

ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ

6.1

1.1

6.4

03

հագուստ և կոշիկ

-0.6

0.1

0.6

04

բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ

0.0

0.0

0.1

05

տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն

2.9

0.1

2.1

06

առողջապահություն

3.5

0.1

2.7

07

տրանսպորտ

5.1

-1.2

-1.5

08

կապ

-0.2

0.0

-0.2

09

հանգիստ և մշակույթ

1.1

1.5

0.3

10

կրթություն

0.0

0.0

0.0

11

ռեստորաններ և հյուրանոցներ

0.5

-0.3

0.6

12

տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

0.5

0.1

0.1

 

Սպառողական գների փոփոխությունները ըստ սպառման հիմնական խմբերի

 

2020թ.

դեկտեմբերը

 2019թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

դեկտեմբերը 2020թ. նոյեմբերի նկատմամբ

հունվար-դեկտեմբերը 2019թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ

տոկոսային փոփոխություն

Սպառման ապրանքներ

2.9

4.7

0.8

այդ թվում՝

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)

4.1

7.1

1.3

Ոչ պարենային ապրանքներ

0.6

0.3

0.0

Ծառայություններ

2.1

-0.5

0.7

 

   Սպառողական գներ:  2020թ. դեկտեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 3.1 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում  սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գներն աճել են 7.1 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները` 0.3 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները նվազել են  0.5 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2010-2020թթ. դեկտեմբերին

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2020թ. դեկտեմբերին 2019թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում և Ասկերանում` 102.8 տոկոս, Մարտակերտում` 102.1 տոկոս,  իսկ Մարտունիում ` 102.2 տոկոս:
2020թ. դեկտեմբերին 2019թ. դեկտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 102.7 տոկոս, այդ թվում սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)՝ 104.1 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 100.6 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 102.1 տոկոս:

 


 • 2023 (3)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)