ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2021Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2021Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ
06.04.2021

Անհատական սպառում՝

ըստ նպատակների դասակարգիչ

(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ

2021թ.

մարտը

հունվար-մարտը 2020թ. հունվար-մարտի նկատմամբ

մարտը 2020թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

2020թ. մարտի նկատմամբ

2021թ. փետրվարի նկատմամբ

տոկոսային փոփոխություն

ինդեքս

00

Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը

4.3

1.0

3.6

104.0

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

01

սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

6.1

1.3

5.7

108.4

02

ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ

11.0

3.6

8.5

106.0

03

հագուստ և կոշիկ

1.1

1.1

1.0

100.3

04

բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ

0.5

0.1

0.3

100.5

05

տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն

5.9

1.9

4.3

104.0

06

առողջապահություն

8.0

2.5

5.9

104.3

07

տրանսպորտ

10.6

-0.8

9.5

103.8

08

կապ

-11.8

0.0

-11.8

88.2

09

հանգիստ և մշակույթ

2.8

0.4

2.5

102.5

10

կրթություն

0.0

0.0

0.0

100.0

11

ռեստորաններ և հյուրանոցներ

1.9

1.4

0.9

101.4

12

տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

1.7

0.4

1.1

101.2

 

Սպառողական գների ինդեքսի փոփոխությունները Արցախի Հանրապետությունում

ըստ սպառման հիմնական ապրանքախմբերի

 

 

2021թ.

մարտը

հունվար-մարտը 2020թ. հունվար-մարտի նկատմամբ

մարտը 2020թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

2020թ. մարտի նկատմամբ

2021թ. փետրվարի նկատմամբ

 

տոկոսային փոփոխություն

ինդեքս

Սպառման ապրանքներ

5.8

1.6

4.9

106.6

այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)

6.5

1.5

6.0

108.2

Ոչ պարենային ապրանքներ

4.6

1.9

3.0

103.7

Ծառայություններ

0.9

-0.4

0.8

98.6

 

       Սպառողական գներ:  2021թ. մարտին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1.0 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գներն աճել են 1.5 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները` 1.9 տոկոսով իսկ ծառայությունների սակագները նվազել են  0.4%-ով:

Սպառողական գների հավելաճը 2011-2021թթ. մարտին

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2021թ. մարտին 2020թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 104.0 տոկոս, Ասկերանում` 105.4 տոկոս, Մարտակերտում` 103.5 տոկոս, Մարտունիում՝ 103.9 տոկոս:
2021թ. մարտին 2020թ. մարտի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 104.3 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 106.5 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 104.6 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 100.9 տոկոս:

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)