ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2021Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2021Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ
08.09.2021

 

Անհատական սպառում՝ ըստ նպատակների

դասակարգիչ(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ

2021թ.

օգոստոսը

հունվար-օգոստոսը 2020թ. հունվար-օգոստոսի նկատմամբ,%

օգոստոսը 2020թ. դեկտեմբերի նկատմամբ, ինդեքս

2020թ. օգոստոսի նկատմամբ,%

2021թ. հուլիսի նկատմամբ,%

00

Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը

7.8

0.0

5.0

103.6

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

01

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

14.3

0.0

8.0

105.7

02

Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ

10.8

-0.2

10.1

109.2

03

Հագուստ և կոշիկ

1.4

-0.5

1.3

100.4

04

Բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ

1.3

0.1

0.7

101.3

05

Տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն

5.9

0.2

5.4

105.7

06

Առողջապահություն

4.7

0.0

5.4

104.7

07

Տրանսպորտ

14.1

-0.1

12.4

104.4

08

Կապ

-11.6

0.0

-11.7

88.4

09

Հանգիստ և մշակույթ

4.4

0.0

3.5

102.8

10

Կրթություն

0.0

0.0

0.0

100.0

11

Ռեստորաններ և հյուրանոցներ

4.7

0.6

2.4

104.9

12

Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

3.5

0.4

2.2

103.4

 

 

Սպառողական գների փոփոխությունները Արցախի Հանրապետությունում

ըստ սպառման հիմնական ապրանքախմբերի

 

 

2021թ. օգոստոսը

2021թ.

2020թ.

օգոստոսի նկատմամբ,%

2021թ. հուլիսի նկատմամբ,%

հունվար-օգոստոսը 2020թ. հունվար-օգոստոսի նկատմամբ,%

օգոստոսը 2020թ. դեկտեմբերի նկատմամբ, ինդեքս

Սպառման ապրանքներ

11.4

0.0

7.1

105.8

այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)

14.0

0.0

8.2

106.1

Ոչ պարենային ապրանքներ

6.7

0.1

5.1

105.3

Ծառայություններ

0.3

0.1

0.5

98.9

 

 

Սպառողական գներ:  2021թ. օգոստոսին ԱՀ սպառողական շուկայում գների  ընդհանուր մակարդակը նախորդ ամսվա համեմատ մնացել է անփոփոխ: Նշված ժամանակահատվածում  սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ) ապրանքախմբի գները մնացել են անփոփոխ, իսկ  ոչ պարենային ապրանքների գները և ծառայությունների սակագները աճել են 0.1-ական տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2011-2021թթ. օգոստոսին

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2021թ. օգոստոսին  2020թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 103.2 տոկոս, Ասկերանում` 105.6 տոկոս, Մարտակերտում՝ 103.8 տոկոս, Մարտունիում՝ 103.7 տոկոս:
2021թ. օգոստոսին 2020թ. օգոստոսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 107.8 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 114.0 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 106.7 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 100.3 տոկոս:

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)