Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ. ապրիլին
ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ. ապրիլին
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ. ապրիլին
10.05.2011
  2011Ã.
ÑáõÝí³ñÁ ÷»ïñí³ñÁ Ù³ñïÁ ³åñÇÉÁ ³åñÇÉÁ ÐáõÝí³ñ-³åñÇÉÁ 2010Ã. ÑáõÝí³ñ-³åñÇÉÇ Ýϳïٳٵ
 Ý³Ëáñ¹ ³Ùëí³ Ýϳïٳٵ

2010Ã. 

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ

Ýϳïٳٵ

2010Ã. 

³åñÇÉÇ

Ýϳïٳٵ

2010Ã.

Ýϳïٳٵ

êå³éáÕ³Ï³Ý ·Ý»ñÇ Çݹ»ùë-Áݹ³Ù»ÝÁ

102.4 101.1 101.0 100.9 105.5 109.2 115.9 110.3
     ³Û¹ ÃíáõÙ`                
êå³éÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ 103.9 101.3 101.3 100.0 106.7 112.6 118.1 112.8
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ 104.7 101.6 101.7 99.8 107.9 116.0 123.1 115.9
à·»ÉÇó ËÙÇãù, Í˳Ëáï 100.4 100.0 100.1 100.0 100.5 101.2 103.2 102.4
àã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ 102.2 100.9 100.5 100.7 104.4 105.4 107.7 106.1

̳é³ÛáõÃÛáõõÝ»ñ

99.6 100.6 100.3 102.9 103.5 101.9 110.8 104.7

Սպառողական գներ: 2011թ. ապրիլին մարտի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում գրանցվել է 0.9 տոկոս գնաճ, այդ թվում, պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նվազել են 0.1 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գներն աճել են 0.7 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագներինըª 0.2 տոկոսով:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սպառողական գների ինդեքսը 2011 թվականի ապրիլին 2010 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կազմել է 105.5 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 107.3 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինըª 104.4 ծառայությունների սակագներինըª 103.5 տոկոս:
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2011թ. ապրիլին 2010թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է Ստեփանակերտում` 105.7 տոկոս, Ասկերանում` 106.4 տոկոս, Հադրութում` 104.4 տոկոս, Մարտակերտում` 104.6 տոկոս, Մարտունիում` 105.4 տոկոս, Շուշիում և Բերձորում` 105.5 տոկոս:
2011 թվականի ապրիլին 2010 թվականի ապրիլի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 109.2 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 114.6 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինըª 105.4, ծառայությունների սակագներինըª 101.9 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2011 թվականի ապրիլին 2010 թվականի համեմատ կազմել է 115.9 տոկոս:

 

 


  • 2018 (30)
  • 2017 (50)
  • 2016 (41)
  • 2015 (69)
  • 2014 (25)
  • 2013 (35)
  • 2012 (24)
  • 2011 (50)
  • 2010 (1)