ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ. ապրիլին
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ. ապրիլին
10.05.2011
  2011Ã.
ÑáõÝí³ñÁ ÷»ïñí³ñÁ Ù³ñïÁ ³åñÇÉÁ ³åñÇÉÁ ÐáõÝí³ñ-³åñÇÉÁ 2010Ã. ÑáõÝí³ñ-³åñÇÉÇ Ýϳïٳٵ
 Ý³Ëáñ¹ ³Ùëí³ Ýϳïٳٵ

2010Ã. 

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ

Ýϳïٳٵ

2010Ã. 

³åñÇÉÇ

Ýϳïٳٵ

2010Ã.

Ýϳïٳٵ

êå³éáÕ³Ï³Ý ·Ý»ñÇ Çݹ»ùë-Áݹ³Ù»ÝÁ

102.4 101.1 101.0 100.9 105.5 109.2 115.9 110.3
     ³Û¹ ÃíáõÙ`                
êå³éÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ 103.9 101.3 101.3 100.0 106.7 112.6 118.1 112.8
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ 104.7 101.6 101.7 99.8 107.9 116.0 123.1 115.9
à·»ÉÇó ËÙÇãù, Í˳Ëáï 100.4 100.0 100.1 100.0 100.5 101.2 103.2 102.4
àã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ 102.2 100.9 100.5 100.7 104.4 105.4 107.7 106.1

̳é³ÛáõÃÛáõõÝ»ñ

99.6 100.6 100.3 102.9 103.5 101.9 110.8 104.7

Սպառողական գներ: 2011թ. ապրիլին մարտի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում գրանցվել է 0.9 տոկոս գնաճ, այդ թվում, պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նվազել են 0.1 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գներն աճել են 0.7 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագներինըª 0.2 տոկոսով:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սպառողական գների ինդեքսը 2011 թվականի ապրիլին 2010 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կազմել է 105.5 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 107.3 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինըª 104.4 ծառայությունների սակագներինըª 103.5 տոկոս:
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2011թ. ապրիլին 2010թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է Ստեփանակերտում` 105.7 տոկոս, Ասկերանում` 106.4 տոկոս, Հադրութում` 104.4 տոկոս, Մարտակերտում` 104.6 տոկոս, Մարտունիում` 105.4 տոկոս, Շուշիում և Բերձորում` 105.5 տոկոս:
2011 թվականի ապրիլին 2010 թվականի ապրիլի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 109.2 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 114.6 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինըª 105.4, ծառայությունների սակագներինըª 101.9 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2011 թվականի ապրիլին 2010 թվականի համեմատ կազմել է 115.9 տոկոս:

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)