ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ Համախառն ներքին արդյունքը 2010թ.
Համախառն ներքին արդյունքը 2010թ.
27.05.2011

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է “Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը 2010թ.” վիճակագրական ժողովածուն` ամփոփելով երկրի համախառն ներքին արդյունքի, դրա արտադրության ծավալների, կառուցվածքի, աճի տեմպերի, ձևավորման աղբյուրների մասին տեղեկությունները:

2010թ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը շուկայական գներով կազմել է 118187.2մլն դրամ` նախորդ տարվա համեմատ աճելով 5.5 տոկոսով`  ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորի 9.5 տոկոս մակարդակի պայմաններում:

 

Գծապատկեր 1

Համախառն ներքին արդյունքի աճի տեմպը (տոկոսներով` նախորդ տարվա նկատմամբ) 1997-2010թթ.:

 

 

Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն 2010թ, ընթացիկ գներով, կազմել է 823.2 հազ. դրամ, 2203.1 ԱՄՆ դոլար կամ                1659.6 Եվրո` 2009թ. 723.7 հազ. դրամի կամ 1992.2 ԱՄՆ դոլարի և 1426.4 Եվրոյի դիմաց:

 

Տարիներ

 

ՀՆԱ-ն բնակչության մեկ շնչի հաշվով

հազ. դրամ

ԱՄՆ դոլար

2000

172.2

319.3

2005

373.1

815.1

2010

823.2

2203.1

 

ՀՆԱ-ի իրական աճի վրա դրական ազդեցություն են ունեցել ծառայությունների և ապրանքների  արտադրության ոլորտները ` համապատասխանաբար 9.3 և 2.6 տոկոս:

ՀՆԱ-ի արձանագրված 5.5 տոկոս հավելաճի տեմպի 2.3 տոկոսային կետն ապահովել է շինարարությունը,             1.9-ը` ֆինանսներ և վարկը, 1.7-ը` կառավարում և պաշտպանությունը:

Կառուցվածքային տեսանկյունից 2010թ. նախորդ տարվա համեմատ 1.3 տոկոսային կետով աճել է ծառայությունների արտադրության ոլորտի ավելացված արժեքի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ: Ի հակառակ դրա, ՀՆԱ-ի մեջ 0.5 տոկոսային կետով նվազել է ապրանքների արտադրության ոլորտի ավելացված արժեքի տեսակարար կշիռը:

2010թ. ՀՆԱ-ի գերակշռող մասը` 63.0 տոկոսը, ստեղծվել է մասնավոր հատվածում` 2009թ. 63.6 տոկոսի դիմաց: ՀՆԱ-ի մասնավոր հատվածի 16.1 տոկոսը կազմում է արդյունաբերությունը, 10.9 տոկոսը` գյուղատնտեսությունը, 10.0 տոկոսը` շինարարությունը: Ծառայությունների արտադրությունը կազմում է ՀՆԱ-ի մասնավոր հատվածի 26.1 տոկոսը: 2010թ. ՀՆԱ-ի մոտ 31.4 տոկոսն ստեղծվել է փոքր և միջին ձեռնարկությունների կողմից` 2009թ. 29.2 տոկոսի փոխարեն:

Արտադրության հաշիվ  

                                 /ընթացիկ գներով, մլն դրամ/  


 

2009թ.

2010թ.

Ռեսուրսներ  

Համախառն թողարկում

176453.5

204413.5

Ապրանքների զուտ  հարկեր

8326.6

9631.7

Ընդամենը

184780.1

214045.2

Օգտագործում

Միջանկյալ սպառում

82441.4

95858.0

Համախառն ներքին արդյունք

102338.7

118187.2

Ընդամենը

184780.1

214045.2


                                                                   Եկամուտների ձևավորման հաշիվ

     /ընթացիկ գներով, մլն դրամ/

 

2009թ.

2010թ.

Ռեսուրսներ 

  Համախառն ներքին արդյունք  

102338.7

118187.2

Ընդամենը

102338.7

118187.2

Օգտագործում

Վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրություն

53334.7

59330.9

Ապրանքների զուտ հարկեր

8326.6

9631.7

Արտադրության այլ զուտ հարկեր

207.0

228.2

Համախառն շահույթ և համախառն խառն եկամուտ

40470.4

48996.4

այդ թվում`        հիմնական միջոցների օգտագործում

7754.2

9010.8

                          զուտ շահույթ և զուտ խառն եկամուտ

32716.2

39985.6

Ընդամենը

102338.7

118187.2

 

 


 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)