ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ. հունվար-մայիսին
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ. հունվար-մայիսին
09.06.2011
  2011թ.
հունվարը փետրվարը մարտը ապրիլը մայիսը մայիսը Հունվար-մայիսը 2010թ. հունվար-մայիսի նկատմամբ
նախորդ ամսվա նկատմամբ 2010թ.
դեկտեմբերի
նկատմամբ
2010թ.
մայիսի
նկատմամբ
2010թ.
նկատմամբ
Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.4 101.1 101.0 100.9 100.0 105.5 108.3 115.8 109.9
   այդ թվում`                  
Սպառման ապրանքներ 103.9 101.3 101.3 100.0 99.9 106.6 111.2 118.0 112.5
Պարենային ապրանքներ 104.7 101.6 101.7 99.8 99.5 107.4 113.8 122.4 115.5
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.4 100.0 100.1 100.0 100.0 100.6 101.1 103.2 102.1
Ոչ պարենային ապրանքներ 102.2 100.9 100.5 100.7 101.2 105.7 105.9 108.9 106.0
Ծառայություւներ 99.6 100.6 100.3 102.9 100.2 103.7 101.9 111.1 104.2

Սպառողական գներ: 2011թ. մայիսին ապրիլի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում գների ընդհանուր  մակարդակը մնացել է անփոփոխ, այդ թվում, պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նվազել են 0.5 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների  գներն աճել են 1.2 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագներըª 0.2 տոկոսով:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սպառողական գների ինդեքսը 2011 թվականի մայիսին 2010 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կազմել է 105.5 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 106.8  տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինըª 105.7  ծառայությունների սակագներինըª 103.7 տոկոս:
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2011թ. մայիսին 2010թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է Ստեփանակերտում` 105.6 տոկոս,  Ասկերանում` 106.3 տոկոս, Հադրութում` 104.2 տոկոս, Մարտակերտում` 104.9 տոկոս, Մարտունիում` 105.4 տոկոս, Շուշիում` 105.4  և  Բերձորում` 105.6 տոկոս:
2011 թվականի մայիսին 2010 թվականի մայիսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 108.3 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 112.6 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինըª 105.9, ծառայությունների սակագներինըª 101.9 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2011 թվականի մայիսին 2010 թվականի համեմատ կազմել է 115.8 տոկոս:
 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)