ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ Համախառն ներքին արդյունքը 2012թ.
Համախառն ներքին արդյունքը 2012թ.
14.05.2013

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է ՚Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը 2012թ.ՙ վիճակագրական ժողովածուն` ամփոփելով երկրի համախառն ներքին արդյունքի, դրա արտադրության ծավալների, կառուցվածքի, աճի տեմպերի, ձևավորման աղբյուրների մասին տեղեկությունները:
2012թ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը շուկայական գներով կազմել է 150015.7մլն դրամ՝ նախորդ տարվա համեմատ աճելով 9.9 տոկոսով`  ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորի 0.7  տոկոս մակարդակի պայմաններում:
  

2012թ. մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն, ընթացիկ գներով, կազմել է 1023.0հազ. դրամ, 2546.1ԱՄՆ դոլար կամ 1981.1Եվրո` 2011թ. 936.1 հազ. դրամի կամ 2513.0 ԱՄՆ դոլարի և 1804.5 Եվրոյի դիմաց:

Տարիներ
ՀՆԱ-ն բնակչության մեկ շնչի հաշվով
հազ.դրամ
ԱՄՆ դոլար
2000 172.2
319.3
2005 373.1
815.1
2010 823.2
2203.1
2011 936.1 2513.0
2012 1023.0 2546.1

ՀՆԱ-ի իրական աճի վրա դրական ազդեցություն են ունեցել ապրանքների և ծառայությունների  արտադրության ոլորտները ` համապատասխանաբար 3.8 և 15.5 տոկոս:
ՀՆԱ-ի արձանագրված 9.9 տոկոս հավելաճի տեմպի 3.7 տոկոսային կետն ապահովել է ֆինանսներ և վարկը, 3.0-ը` գյուղատնտեսությունը, 1.4-ը` կառավարում և պաշտպանությունը:
Կառուցվածքային տեսանկյունից 2012թ. նախորդ տարվա համեմատ 3.8 տոկոսային կետով աճել է ծառայությունների արտադրության ոլորտի ավելացված արժեքի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ:
Ի հակառակ դրա, ՀՆԱ-ի մեջ 3.2 տոկոսային կետով նվազել է ապրանքների արտադրության ոլորտի ավելացված արժեքի տեսակարար կշիռը:
2012թ. ՀՆԱ-ի գերակշռող մասը՝ 63.1 տոկոսը, ստեղծվել է մասնավոր հատվածում՝ 2011թ. 62.8 տոկոսի դիմաց: ՀՆԱ-ի մասնավոր հատվածի 12.5 տոկոսը կազմում է արդյունաբերությունը, 14.0 տոկոսը` գյուղատնտեսությունը, 8.7 տոկոսը՝ շինարարությունը: Ծառայությունների արտադրությունը կազմում է ՀՆԱ-ի մասնավոր հատվածի 27.8 տոկոսը, որից 7.0 տոկոսը՝ առևտուր և հանրային սնունդը:
2012թ. ՀՆԱ-ի մոտ 33.6 տոկոսն ստեղծվել է փոքր և միջին ձեռնարկությունների կողմից` 2011թ. 32.5 տոկոսի փոխարեն: 

 

Արտադրության հաշիվ

    /ընթացիկ գներով, մլն դրամ


2011թ.
2012թ.
Ռեսուրսներ
Համախառն թողարկում 230654.5 252659.1
Ապրանքների զուտ  հարկեր 10242.1 11030.1
Ընդամենը 240896.6 263689.2
Օգտագործում
Միջանկյալ սպառում 105398.1 113673.5
Համախառն ներքին արդյունք 135498.5 150015.7
Ընդամենը 240896.6 263689.2


Եկամուտների ձևավորման հաշիվ

    /ընթացիկ գներով, մլն դրամ/

  2011թ. 2012թ.
Ռեսուրսներ
Համախառն ներքին արդյունք 135498.5 150015.7
Ընդամենը 135498.5 150015.7
Օգտագործում
Վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրություն 68357.1 77184.9
Ապրանքների զուտ հարկեր 10242.1 11030.1
Արտադրության այլ զուտ հարկեր 239.6 265.5
Համախառն շահույթ և համախառն խառն եկամուտ 56659.7 61535.2
այդ թվում՝  հիմնական միջոցների օգտագործում 10422.9 11536.0
զուտ շահույթ և զուտ խառն եկամուտ 46236.8 49999.2
Ընդամենը 135498.5 150015.7

 

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)