ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2013թ. նոյեմբեին
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2013թ. նոյեմբեին
06.12.2013

2013թ.

 

հուն-
վարը

 

փետր-
վարը

 

մար-
տը

 

ապ-
րիլը

 

մա-
յիսը

 

հու-
նիսը

 

հու-
լիսը

 

օգոս-
տոսը

 

սեպ-
տեմ-
բերը

 

հոկ-
տեմ-
բերը

 

նո-
յեմ-
բերը


նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպարողական գնորի ինդեքս-ընդամենը

102.3
99.7
100.5
99.9
99.8
99.9
100.0
101.1
100.1
100.7
101.0
այդ թվում`            
Սպառման ապրանքներ 102.4
99.5
100.3
99.6
99.8
98.8
100.0
99.8
100.2
100.9
101.4
Պարենային ապրանքներ 103.0
99.0
100.1
99.5
99.5
98.7
99.7
99.4
100.2
101.0
101.7
Ոելից խմիչք, ծխախոտ 104.0
101.8
100.0
100.0
100.2
100.1
100.1
100.2
100.0
100.8
100.4
Ոչ պարենային ապրանքներ 100.3
100.4
100.8
100.1
100.3
100.2
100.8
100.7
100.3
100.7
100.8
Ծառայություւններ 101.9
100.0
100.9
100.4
100.0
99.9
100.1
104.1
99.7
100.4
100.1

                                                                                                                                               

  2013թ.
  նոյեմբերը

հունվար-դեկտեմբերը 2011թ. հունվար-նոյեմբերի նկատմամբ

  2012թ. դեկտեմբերի նկատմամբ 2011թ. նոյեմբերի նկատմամբ 2010թ.  նկատմամբ
Սպարողական գնորի ինդեքս-ընդամենը 105.0 106.6 123.4 104.8
այդ թվում`        
Սպառման ապրանքներ 103.7 106.1 123.3 104.6
Պարենային ապրանքներ 102.8 106.0 124.1 104.1
Ոելից խմիչք, ծխախոտ 107.8 108.1 114.1 106.7
Ոչ պարենային ապրանքներ 105.5 105.9 123.9 105.6
Ծառայություւններ 107.8 107.8 123.6 105.3

Սպառողական գներ: 2013թ. նոյեմբերին 2013թ. հոկտեմբերի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1.0 տոկոս գնաճ: Պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նշված ժամանակահատվածում աճել են 1.6  տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքներինը 0.8 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները` 0.1 տոկոսով:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սպառողական գների ինդեքսը 2013 թվականի նոյեմբերին 2012 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կազմել է 105.0 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 103.2  տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը` 105.5,  ծառայությունների սակագներինը` 107.8 տոկոս:
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2013թ. նոյեմբերին 2012թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 104.5 տոկոս, Ասկերանում և Շուշիում` 103.8 տոկոս , Հադրութում` 105.4 տոկոս,  Մարտակերտում` 105.6 տոկոս, Մարտունիում` 108.1 տոկոս,    Բերձորում ` 103.3 տոկոս,:
2013 թվականի նոյեմբերին 2012 թվականի նոյեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 106.6 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 106.2 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը` 105.9, ծառայությունների սակագներինը` 107.8 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2013 թվականի նոյեմբերին 2010թ. համեմատ կազմել է 123.4 տոկոս:

      

Սպառողական գների հավելաճը 2003-2013թթ. նոյեմբերին

 (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

  gner_11_2013.jpg

 


 • 2023 (3)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)