ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
07.10.2014

  (%) 

հուն

  վարը

 

 փե

տըր

վարը

մար

 տը

ապ

րիլը

մայ

իսը

հուն

իսը

հուլ

իսը

օգոս-

տոսը

սեպ-

տեմ-

բերը

սեպտեմբերը

հուն

վար-

սեպտեմ

բերը

2013թ.

հուն

վար-

սեպտեմ

բերի

 նկատ

մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2013թ.

դեկտեմ

բերի

նկատ

մամբ

2013թ.

սեպտեմ-

բերի

նկատ

մամբ

2010թ.

նկատ

մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.2 99.7 99.9 100.4 99.6 99.4
99.1
99.9 100.6 100.7
103.4 125.4 104.9
   այդ թվում`


   Սպառման ապրանքներ 103.1 99.5
99.8
100.5
99.5
99.1
98.6
99.7 100.6 100.3
104.1
125.4
105.1
Պարենային ապրանքներ 104.1
99.2
99.6
100.5
99.1
98.7
97.9
99.7 100.7 99.5
104.1
125.8
105.2
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 102.8
101.4
100.1
100.5
100.1
100.0
100.0
100.0 100.0 105.1
106.7
120.2
106.8
Ոչ պարենային ապրանքներ 99.9
100.0
100.3
100.1
100.3
99.9
100.3
99.8 100.6 101.2
103.4
126.2
104.5
Ծառայություւներ 100.2
100.0
100.2
100.1
99.9
100.2
100.3
100.5 100.4 101.7
101.9
125.4
104.2

Սպառողական գներ:  2014թ. սեպտեմբերին 2014թ. օգոստոսի համեմատ ԼՂՀ սպառողական

շուկայում արձանագրվել է 0.6 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների

(ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գներն աճել են 0.7 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները՝

0.6 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները աճել են 0.4 տոկոսով:

gner_september.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2014թ. սեպտեմբերին 2013թ. դեկտեմբերի

համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 101.2 տոկոս, Ասկերանում՝ 99.1 տոկոս, Հադրութում՝

100.5 տոկոս, Մարտունիում, Մարտակերտում և Շուշիում՝ 100.4 տոկոս,  Բերձորում՝ 99.8 տոկոս:
2014թ. սեպտեմբերին 2013թ. սեպտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է

103.4 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝

104.3 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 103.4 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը

101.9 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2014 թվականի սեպտեմբերին 2010 թվականի համեմատ կազմել է

125.4 տոկոս:

 


 • 2023 (13)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)