ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
14.01.2015

(%)

  2014թ.
հուն­վարը փետր­վարը մար­տը ապ­րիլը մայիսը հունիսը հուլիսը օգոս­տոսը սեպ­տեմ­բերը հոկ­տեմ­բերը

նոյեմ

բերը

դեկ­տեմ­բերը
նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-

ընդամենը
102.2 99.7 99.9 100.4 99.6 99.4 99.1 99.9 100.6 100.4 100.8 102.5
այդ թվում՝                        
Սպառման ապրանքներ 103.1 99.5 99.8 100.5 99.5 99.1 98.6 99.7 100.6 100.5 101.3 103.5
Պարենային ապրանքներ 104.1 99.2 99.6 100.5 99.1 98.7 97.9 99.7 100.7 100.7 101.8 104.5
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 102.8 101.4 100.1 100.5 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0
Ոչ պարենային ապրանքներ 99.9 100.0 100.3 100.1 100.3 99.9 100.3 99.8 100.6 100.2 100.1 101.2
Ծառայություններ 100.2 100.0 100.2 100.1 99.9 100.2 100.3 100.5 100.4 100.1 99.9 100.3

(%)

  2014թ.
դեկտեմբերը հունվար-դեկտեմմբերը 2013թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ
2013թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

2010թ.

նկատմամբ