ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ 2014Թ.
ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ 2014Թ.
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ 2014Թ.
17.06.2015

 

ԼՂՀ պետական վիճակագրական աշխատանքների 2015թ. ծրագրի շրջանակում ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է “Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2014թ.” վիճակագրական ժողովածուն:
Երկրի վճարային հաշվեկշիռը վիճակագրական հաշվետվություն է, որում համակարգված  տեսքով արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում պետության արտաքին տնտեսական  գործառնություններն այլ երկրների և միջազգային  կազմակերպությունների հետ: Վճարային հաշվեկշիռը  արտահայտում է երկրի   հաշվեկշռվածության  վիճակը, որն իր հերթին ազդում է  ներքին հաշվեկշռվածության և տնտեսության կայունության վրա:
ԼՂՀ վճարային հաշվեկշռի կազմման համար հիմք են հանդիսացել  ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայությունից  ստացված ապրանքների ներմուծման  և արտահանման, տնտեսավարող սուբյեկտներից, բանկային համակարգից և այլ պետական մարմիններից ստացված տվյալները, կիրառվել են Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից մշակված  մեթոդաբանական սկզբունքները:
2014թ. ԼՂՀ վճարային  հաշվեկշռի ընթացիկ  հաշվի պակասուրդը կազմել է 42328.7 մլն դրամ, որը 2013թ. համեմատ նվազել է 5.7 տոկոսով: Ընթացիկ հաշվի պակասուրդի նվազումը նախորդ տարվա համեմատ պայմանավորված է ընթացիկ տրանսֆերտների դրական հաշվեկշռի բարձր աճով ի հակադրություն ապրանքների, ծառայությունների և եկամուտների  գծով բացասական հաշվեկշռի պակասուրդի աճի:
Ապրանքների գծով բացասական հաշվեկշիռը 2014թ. 2013թ. նկատմամբ աճել է 15.4 տոկոսով, ինչը ապրանքների արտահանման ծավալի 10.3 տոկոս (2517.0 մլն դրամ) և ներմուծման ծավալի 14.2 տոկոս (15008.4 մլն դրամ) աճի հետևանք է:  Ծառայությունների գծով հաշվեկշիռը կազմել է -4320.0 մլն դրամ, որը 2013թ. նկատմամբ աճել է 11.1 տոկոսով: Այն տրանսպորտային, ճանապարհորդական և շինարարական ծառայությունների ծավալների աճի արդյունք է: Եկամուտների հաշվեկշիռը կազմել է -3253.3 մլն դրամ, իսկ ընթացիկ տրանսֆերտների հաշվեկշիռը` 59030.7 մլն դրամ` նախորդ տարվա համեմատ աճելով 43.0 տոկոսով:
Կապիտալի հաշվի հաշվեկշիռը 2014թ. կազմել է 11827.0 մլն դրամ և 2013թ. նկատմամբ աճել է 87.5 տոկոսով: Կապիտալի հաշիվը գոյացել է միայն կապիտալ տրանսֆերտներից:
Պետական կառավարման հատվածի կապիտալ տրանսֆերտները 2014թ. կազմել են 9091.8 մլն դրամ կամ ընդհանուր կապիտալ տրանսֆերտների 76.9 տոկոսը (2013թ. նկատմամբ աճել է 2.5 անգամ):
Մասնավոր հատվածի կապիտալ տրանսֆերտների գումարը 2014թ. կազմել է 2735.2 մլն դրամ և նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 5.2 տոկոսով:
Ֆինանսական հաշվի դրական հաշվեկշիռը 2014թ. կազմել է 26696.2 մլն դրամ:
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները մեկ շնչի հաշվով 2014թ. կազմել են 12767.5 դրամ` 2013թ. 100786.4 դրամի դիմաց, իսկ ՀՆԱ-ի նկատմամբ կազմել են համապատասխանաբար՝ 1.0 տոկոս և 8.9 տոկոս:       

 


  • 2018 (30)
  • 2017 (50)
  • 2016 (41)
  • 2015 (69)
  • 2014 (25)
  • 2013 (35)
  • 2012 (24)
  • 2011 (50)
  • 2010 (1)