ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ
17.06.2015

 

2014թ, ԼՂՀ տարածքում իրականացվել է 50.5 մլրդ դրամի շինարարություն,որը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 11.7 տոկոսով: Իրականացված շինարարության 93.3 տոկոսը հանդիսանում  են  շինմոնտաժային աշխատանքները:

2014թ, նախորդ տարվա նկատմամբ 19.2 տոկոսով նվազել են օտարերկրյա ներդրողների միջոցների հաշվին կատարված շինարարական աշխատանքները: Նախորդ տարվա նկատմամբ աշճել են պետական բյուջեի, համայնքների միջոցների, արտաբյուջետային միջոցների, Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցների,  մարդասիրական օգնության միջոցների, կազմակերպությունների, բնակչության և այլ միջոցների  հաշվին կատարված շինարարական աշխատանքները համապատասխանաբար` 2.7, 52.5, 43.5, 65.0, 270.0, 2.7, 85.5 և 7.7 տոկոսներով:

2013թ. 2014թ. 2014թ.տոկոսներով 2013թ. նկատմամբ
Շինարարության ծավալը, մլն դրամ Տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ Շինարարության ծավալը, մլն դրամ Տոկոսներով ընդամենի նկատմամբ

Ընդամենը ԼՂՀ

այդ  թվում`

45219.9 100.0 50523.5 100.0 111.7
արդյունաբերություն 12819.8 28.3 12948.3 25.6 101.0
գյուղատնտեսություն 364.1 0.8 455.2 1.0 125.0
տրանսպորտ և կապ 3287.9 7.3 10020.0 19.8 3.0 անգ.
առևտուր 104.8 0.2 101.5 0.2 96.9
բնակարանային տնտեսություն 4507.1 10.0 5368.3 10.6 119.1
կոմունալ տնտեսություն 4654.0 10.3 8170.4 16.2 175.6
առողջապահություն 1453.2 3.2 789.9 1.6 54.4
կրթություն 3743.6 8.3 3386.2 6.7 90.5
մշակույթ և սպորտ 1049.8 2.3 927.4 1.8 88.3
տնտեսության այլ ճյուղեր 13235.6 29.3 8355.9 16.5 63.1

Օտարերկրյա ներդրողների միջոցների հաշվին իրականացվել է 6753.9 մլն դրամի շինարարություն, այդ թվում`1493.3 մլն դրամ տրանսպորտի ոլորտում, 4908.8 մլն դրամ կոմունալ տնտեսության ոլորտում, 351.8 մլն տնտեսության այլ ճյուղերում:
Կազմակերպությունների միջոցներով իրականացվել է 13875.4 մլն դրամի շինարարական աշխատանքներ, որից արտադրական նշանակության օբյեկտների գծով` 12356.3 մլն դրամի:
2014թ. ԼՂՀ-ում շահագործման են հանձնվել 26302.6 մլն դրամ ընդհանուր արժողությամբ հիմնական միջոցներ, ինչը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 40.9 տոկոսով:

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)