ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ 2015Թ. ԲԵՐՔԻ ՏԱԿ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՑԱՆՔԱՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ
2015Թ. ԲԵՐՔԻ ՏԱԿ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՑԱՆՔԱՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ
11.08.2015

2015թ. հունիսի 1-ի դրությամբ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների ամենամյա համատարած հաշվառումը անց է կացվել հանրապետության բոլոր գյուղական, գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք ունեցող քաղաքային համայնքներում և բուսաբուծությամբ զբաղվող առևտրային կազմակերպություններում համաձայն որի ընդամենը ցանքատարածությունը կազմել է 53183,8 հա, որից հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր՝ 47912,7 հա, տեխնիկական մշակաբույսեր՝ 596,7 հա, կարտոֆիլ՝ 662,7 հա, բանջարանոցային մշակաբույսեր՝ 837,4 հա, պարենային-բոստանային մշակաբույսեր՝ 315,2 հա, կերային մշակաբույսեր՝ 2852,0 հա: