ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ՀՈՒԼԻՍԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ՀՈՒԼԻՍԻՆ
13.08.2015

 

(%)

 
 
 
2015թ.
նախորդ ամսվա նկատմամբ հուլիսը

հունվար-

հուլիսը 2014թ.

հունվար-

հուլիսի նկատմամբ

հուն-

վարը

փետր-

վարը

մար

տը

ապրիլը

մա-

յիսը

հու-

նիսը

հու-

լիսը

2014թ. դեկտեմ

բերի նկատ

մամբ

2014թ. հուլիսի նկատմամբ
Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.0 100.3 100.0 99.6 99.6 98.7 99.3 99.6 103.9 104.5
այդ թվում՝          
        
Սպառման ապրանքներ 102.8 100.3 100.1 99.4 99.4 98.2 98.9 99.1 104.7 105.4
Պարենային ապրանքներ 103.5 100.2 99.7 99.0 99.1 97.1 98.0 96.6 103.8 105.5
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.5 100.1 100.4 100.0 100.0 100.0 100.6 101.6 101.6 101.5
Ոչ պարենային ապրանքներ 102.0 100.6 100.8 100.1 100.1 100.0 100.2 103.9 105.9 105.7
Ծառայություններ 100.2 100.2 99.9 100.2 100.1 100.1 100.3 100.8 102.0 102.0

Սպառողական գներ:  2015թ. հուլիսին 2014թ. հունիսի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.7 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գները նվազել են 1.7 տոկոսով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն աճել են համապատասխանյաբար 0.2  և   0.3 տոկոսով:

gner_07_2015.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2015թ. հուլիսին 2014թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 100.2 տոկոս, Ասկերանում՝ 99.2 տոկոս,  Հադրութում՝  98.9 տոկոս, Մարտակերտում՝ 97.9 տոկոս,   Մարտունիում՝  99.3 տոկոս,  Շուշիում՝ 99.9 տոկոս, իսկ  Բերձորում՝ 98.6 տոկոս:
2015թ. հուլիսին 2014թ. հուլիսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 103.9 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 103.7 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 105.9 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 102.0 տոկոս:

 

 


 • 2022 (39)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)