ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ և ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ և ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
04.09.2015

 

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2015թ. սեպտեմբերի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 89097.8 մլն դրամ, որոնք 2014թ. սեպտեմբերի 1-ի համեմատ աճել են 17.3 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 0.8 տոկոսով: Վարկերի 1.2 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2014թ. սեպտեմբերի 1-ի համեմատ աճել են 10.5 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 2.3 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 69.9 տոկոսը, որոնք 2014թ. սեպտեմբերի 1-ի համեմատ աճել են 49.4 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝  0.9 տոկոսով:
2015թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդները կազմել են 62563.3 մլն դրամ, 2014թ. սեպտեմբերի 1-ի համեմատ աճելով 14.9 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝ 9.7 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 70.6 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 21.1 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.3 տոկոսը` նպատակային ավանդները: