ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ
09.09.2015

 

(%)

 
 
 
2015թ.
նախորդ ամսվա նկատմամբ օգոստոսը

հունվար-

օգոստոսը 2014թ.

հունվար-

օգոստոսի նկատմամբ

հուն-

վարը

փետր-

վարը

մար

տը

ապ-

րիլը

մա-

յիսը

հու-

նիսը

հու-

լիսը

օգոս-

տոսը

2014թ. դեկտեմ

բերի նկատ

մամբ

2014թ. օգոստոսի նկատմամբ
Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.0 100.3 100.0 99.6 99.6 98.7 99.3 99.8 99.4 103.7 104.3
այդ թվում՝          
          
Սպառման ապրանքներ 102.8 100.3 100.1 99.4 99.4 98.2 98.9 99.6 98.6 104.6 105.3
Պարենային ապրանքներ 103.5 100.2 99.7 99.0 99.1 97.1 98.0 99.2 95.8 103.4 105.3
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.5 100.1 100.4 100.0 100.0 100.0 100.6 100.1 101.7 101.6 101.5
Ոչ պարենային ապրանքներ 102.0 100.6 100.8 100.1 100.1 100.0 100.2 100.1 104.0 106.2 105.8
Ծառայություններ 100.2 100.2 99.9 100.2 100.1 100.1 100.3 100.3 101.2 101.8 102.0

Սպառողական գներ:  2015թ. օգոստոսին նախորդ ամսվա համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.2 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գները նվազել են 0.7 տոկոսով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն աճել են համապատասխանյաբար 0.1  և   0.3 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2005-2015թթ. օգոստոսին
 (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

gner_08_2015.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2015թ. օգոստոսին 2014թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 100.2 տոկոս, Ասկերանում՝ 98.7 տոկոս,  Հադրութում՝  98.5 տոկոս, Մարտակերտում՝ 97.5 տոկոս,   Մարտունիում՝  98.6 տոկոս,  Շուշիում՝ 99.6 տոկոս, իսկ  Բերձորում՝ 98.0 տոկոս:
2015թ. օգոստոսին 2014թ. օգոստոսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 103.7 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 103.3 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 106.2 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 101.8 տոկոս:

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)