ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
12.10.2015


(%)

 
 
 
2015թ.
նախորդ ամսվա նկատմամբ սեպտեմբերը

հունվար-

սեպ-

տեմ-

բերը 2014թ.

հունվար-

սեպ-

տեմ-

բերի նկատմամբ

հուն-

վարը

փետր-

վարը

մար

տը

ապ-

րիլը

մա-

յիսը

հու-

նիսը

հու-

լիսը

օգոս-

տոսը

սեպ-

տեմ-

բերը

2014թ. դեկտեմ

բերի նկատ

մամբ

2014թ. սեպ-

տեմ-

բերի նկատ-

մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.0 100.3 100.0 99.6 99.6 98.7 99.3 99.8 99.7 99.2 102.9 104.2
այդ թվում՝          
            
Սպառման ապրանքներ 102.8 100.3 100.1 99.4 99.4 98.2 98.9 99.6 99.7 98.4 103.6 105.1
Պարենային ապրանքներ 103.5 100.2 99.7 99.0 99.1 97.1 98.0 99.2 99.4 95.2 102.0 104.9
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.5 100.1 100.4 100.0 100.0 100.0 100.6 100.1 100.5 102.2 102.1 101.6
Ոչ պարենային ապրանքներ 102.0 100.6 100.8 100.1 100.1 100.0 100.2 100.1 100.2 104.2 105.8 105.8
Ծառայություններ 100.2 100.2 99.9 100.2 100.1 100.1 100.3 100.3 99.8 101.0 101.3 101.9

Սպառողական գներ:  2015թ. սեպտեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.3 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գները նվազել են 0.5 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները՝0.2 տոկոսով: Ոչ պարենային ապրանքների գները նույն ժամանակահատվածում աճել են 0.2 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2005-2015թթ. սեպտեմբերին
 (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

gner_09_2015.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2015թ. սեպտեմբերին 2014թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 99.9 տոկոս, Ասկերանում՝ 98.6 տոկոս,  Հադրութում՝  98.2 տոկոս, Մարտակերտում՝ 97.3 տոկոս,   Մարտունիում՝  98.5 տոկոս,  Շուշիում՝ 99.2 տոկոս, իսկ  Բերձորում՝ 97.6 տոկոս:
2015թ. սեպտեմբերին 2014թ. սեպտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 102.9 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 102.1 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 105.8 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 101.3 տոկոս:

 

 


 • 2023 (13)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)