ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
13.01.2016

 

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած օպերատիվ տվյալների 2016թ. հունվարի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 100805.0 մլն դրամ, որոնք 2015թ. հունվարի 1-ի համեմատ աճել են 2.6 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 9.9 տոկոսով: Վարկերի 1.0 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2015թ. հունվարի 1-ի համեմատ աճել են 0.3 տոկոսային կետով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 0.1 տոկոսային կետով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 72.7 տոկոսը, որոնք 2015թ. հունվարի 1-ի համեմատ աճել են 14.2 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ`15.3 տոկոսով:
2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդները կազմել են 61339.9 մլն դրամ, 2015թ. հունվարի 1-ի համեմատ աճելով 4.6 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ` 2.3 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 72.3 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 18.8 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.9 տոկոսը` նպատակային ավանդները: