ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
22.01.2016

 

  2015թ.
հուն­վարը փետր­վարը մար­տը ապ­րիլը մայիսը հունիսը հուլիսը օգոս­տոսը սեպ­տեմ­բերը հոկ­տեմ­բերը

նոյեմ

բերը

դեկ­տեմ­բերը
նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-

ընդամենը
102.0 100.3 100.0 99.6 99.7 98.7 99.3 99.8 99.8 99.7 100.5 100.8
այդ թվում՝                        
Սպառման ապրանքներ 102.8 100.3 100.1 99.4 99.5 98.2 98.9 99.6 99.7 99.7 100.8 101.2
Պարենային ապրանքներ 103.5 100.2 99.7 99.0 99.1 97.1 98.0 99.2 99.4 99.4 101.3 102.1
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.5  100.1  100.4 100.0  100.0 100.0  100.6 100.1 100.5 100.8 100.0  100.0
Ոչ պարենային ապրանքներ 102.0 100.6 100.8 100.1 100.1 100.0 100.2 100.1 100.2 99.9 100.0 99.9
Ծառայություններ  100.2

100.2

99.9 100.2 100.1 100.1 100.3 100.3 99.9 99.8 99.8 99.9

 

 

2015թ. 

դեկտեմբերը

2014թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

 

հունվար-դեկտեմբերը

 2014թ.հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

100.2

103.5

     այդ թվում՝

 

 

Սպառման ապրանքներ

100.0

104.3

Պարենային ապրանքներ

97.9

103.6

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

103.0

102.0

Ոչ պարենային ապրանքներ

103.9

105.6

Ծառայություններ

100.6

101.6

   Սպառողական գներ:  2015թ. դեկտեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.8 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գները աճել են 1.9 տոկոսով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների գները և ծառայությունների սակագները նվազել են 0.1 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2005-2015թթ. դեկտեմբերին

                                                        (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

  gner_index.jpg

 Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2015թ. դեկտեմբերին 2014թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 100.3 տոկոս, Ասկերանում՝ 99.3 տոկոս,  Հադրութում  և Մարտակերտում՝ 100.4 տոկոս,   Մարտունիում՝  100.6 տոկոս,  Շուշիում՝ 101.5 տոկոս, իսկ  Բերձորում՝ 98.3 տոկոս:

2015թ. դեկտեմբերին 2014թ. դեկտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 100.2 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 98.4 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 103.9 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 100.6 տոկոս:

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)