ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՅԻՍԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՅԻՍԻՆ
12.07.2016

Արդյունաբերություն: 2016թ. հունվար-մայիսին հանրապետությունում, համադրելի գներով, թողարկվել է 20263,5 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2015թ. հունվար-մայիսի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 96,4 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ արդյունաբերության բաժինների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում` 23,7 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 32,5 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում` 42,3 տոկոս, ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում` 1,5 տոկոս:
2016թ. հունվար-մայիսին պատրաստի արտադրանքի իրացումը փաստացի գործող գներով կազմել է 20618,0 մլն դրամ կամ թողարկված արտադրանքի  100,9 տոկոսը:
Գյուղատնտեսություն: 2016թ. հունվար-մայիսին հանրապետությունում իրացվել է 4062.8 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 24849.7 տոննա կաթ, 16875.5 հազ. հատ ձու, 2015թ հունվար-մայիսի նկատմամբ աճելով համապատասխանաբար` 24,1 և 0,8 տոկոսներով, իսկ ձվի արտադրությունը նվազել է 12,5 տոկոսով:
Շինարարություն: 2016թ. հունվար-մայիսին հանրապետությունում իրականացվել է 9541.0 մլն. դրամի շինարարարական աշխատանքներ, որը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատ նվազել է 5.9 տոկոսով:

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)