ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2016Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՕԳՈՍՏՈՍԻն
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2016Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՕԳՈՍՏՈՍԻն
07.09.2016

               (%)

 

2016թ.

հուն-վարը

փետըր- վարը

մարտը

ապ-րիլը

մա-յիսը

հու-նիսը

հու-լիսը

օգոս-տոս

օգոստոսը

հունվար-օգոստոսը 2015թ. հունվար- օգոստոսի նկատ-մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

 2015թ. դեկտեմ-բերի նկատ-մամբ

2015թ. օգոս-տոսի նկատ-մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

101.6

99.2

99.9

100.0

99.5

98.7

98.7

99.5

97.2

98.0

98.7

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

102.1

99.0

99.8

99.9

99.2

98.2

98.2

99.3

95.9

97.2

98.1

Պարենային ապրանքներ

103.4

98.6

99.8

99.9

99.0

97.3

97.1

99.1

94.2

96.2

96.8

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.2

100.1

100.1

100.0

99.9

100.2

100.1

99.9

100.4

101.7

102.3

Ոչ պարենային ապրանքներ

99.8

99.7

99.8

99.9

99.7

99.8

100.2

99.7

98.5

98.4

99.6

Ծառայություններ

100.3

99.9

100.1

100.2

100.2

99.8

100.1

100.1

100.6

100.0

100.4

 

Սպառողական գներ: 2016 թ. օգոստոսին նախորդ ամսվա համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.5 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների  (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նվազել են 0.9 տոկոսով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների գները՝ 0.3 տոկոսով: Նույն ժամանակահատվածում     ծառայությունների  սակագները աճել են  0.1 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2006-2016թթ. օգոստոսին

                                                                 (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2016 թ. օգոստոսին 2015 թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 97.2 տոկոս, Ասկերանում՝ 96.5 տոկոս,  Հադրութում և Բերձորում ՝ 96.9 տոկոս, Մարտակերտում՝ 98.4 տոկոս, Մարտունիում՝ 96.8 տոկոս, Շուշիում ` 97.4 տոկոս:  
2016թ. օգոստոսին 2015թ. օգոստոսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 98.0 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 96.7 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 98.4 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 100.0 տոկոս:

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)