ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ` 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ` 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ
27.09.2016

Արդյունաբերություն:  2016թ. հունվար-օգոստոսին հանրապետությունում, համադրելի գներով, թողարկվել է 34311,9 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2015թ. հունվար-օգոստոսի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 101,0 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ արդյունաբերության բաժինների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում` 26,0 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 33,4 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում` 39,3 տոկոս, ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում` 1,3 տոկոս:
2016թ. հունվար-օգոստոսին պատրաստի արտադրանքի իրացումը փաստացի գործող գներով կազմել է 34100,3 մլն դրամ կամ թողարկված արտադրանքի  100,1 տոկոսը:
Գյուղատնտեսություն: 2016թ. հունվար-օգոստոսին հանրապետությունում իրացվել է 5763.6 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 37720.5 տոննա կաթ, 28983.8 հազ. հատ ձու:2015թ հունվար-օգոստոսի նկատմամբ մսի արտադրությունը աճել է 21,8 տոկոսով, իսկ կաթի և ձվի արտադրության ծավալները նվազել են համապատասխանաբար՝  5,2 և 15,6 տոկոսով:
Շինարարություն: 2016թ. հունվար-օգոստոսին հանրապետությունում իրականացվել է 22082.3 մլն. դրամի շինարարարական աշխատանքներ, որը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատ նվազել է 7,1 տոկոսով:
 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)