ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2016Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2016Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
07.10.2016

               (%)

 

2016թ.

հուն-
վարը

փետըր-
վարը

մարտը

ապ-
րիլը

մա-
յիսը

հու-
նիսը

հու-
լիսը

օգոս-
տոսը

սեպ-
տեմ-
բերը

սեպտեմբերը

հունվար-սեպտեմբերը 2015թ. հունվար- սեպտեմբերի նկատմամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

 2015թ. դեկտեմ-
բերի նկատ-
մամբ

2015թ. սեպ-
տեմ-
բերի նկատ-
մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

101.6

99.2

99.9

100.0

99.5

98.7

98.7

99.5

99.4

96.6

97.6

98.6

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

102.1

99.0

99.8

99.9

99.2

98.2

98.2

99.3

99.6

95.4

97.1

97.9

Պարենային ապրանքներ

103.4

98.6

99.8

99.9

99.0

97.3

97.1

99.1

99.6

93.8

96.5

96.8

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.2

100.1

100.1

100.0

99.9

100.2

100.1

99.9

100.2

100.7

101.5

102.2

Ոչ պարենային ապրանքներ

99.8

99.7

99.8

99.9

99.7

99.8

100.2

99.7

99.2

97.8

97.5

99.4

Ծառայություններ

100.3

99.9

100.1

100.2

100.2

99.8

100.1

100.1

98.9

99.5

99.1

100.3

  
Սպառողական գներ:  2016 թ. սեպտեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.6 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների  (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նվազել են 0.3 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները՝ 0.8 տոկոսով իսկ ծառայությունների  սակագները՝  1.1 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2006-2016թթ. սեպտեմբերին
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2016 թ. սեպտեմբերին 2015 թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 96.6 տոկոս, Ասկերանում՝ 96.2 տոկոս,  Հադրութում և Բերձորում ՝ 96.5 տոկոս, Մարտակերտում՝ 97.7 տոկոս, Մարտունիում՝ 96.0 տոկոս, Շուշիում ` 97.1 տոկոս:  
2016թ. սեպտեմբերին 2015թ. սեպտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 97.6 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 96.9 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 97.5 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 99.1 տոկոս:
 

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)