ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2016Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2016Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ
09.12.2016

                                                                                                                      (%)

 

2016թ.

հուն- վարը

փետըր- վարը

մարտը

ապրիլը

մայիսը

հու- նիսը

հուլիսը

օգոս- տոսը

սեպ-տեմ -բերը

հոկ-տեմ- բերը

նո-յեմ- բեր

նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

101.6

99.2

99.9

100.0

99.5

98.7

98.7

99.5

99.4

100.1

100.9

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

102.1

99.0

99.8

99.9

99.2

98.2

98.2

99.3

99.6

100.1

101.2

Պարենային ապրանքներ

103.4

98.6

99.8

99.9

99.0

97.3

97.1

99.1

99.6

100.3

102.1

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.2

100.1

100.1

100.0

99.9

100.2

100.1

99.9

100.2

100.3

100.0

Ոչ պարենային ապրանքներ

99.8

99.7

99.8

99.9

99.7

99.8

100.2

99.7

99.2

99.7

99.6

Ծառայություններ

100.3

99.9

100.1

100.2

100.2

99.8

100.1

100.1

98.9

100.0

100.0

 

 

2016թ.  նոյեմբերը

2016թ.հունվար-նոյեմբերը 2015թ.

հունվար-նոյեմբերի նկատմամբ

 

2015թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

2015թ. նոյեմբերի նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

97.5

98.3

98.5

     այդ թվում՝

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

96.7

97.9

97.9

Պարենային ապրանքներ

96.0

98.0

96.9

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

101.0

101.0

102.0

Ոչ պարենային ապրանքներ

97.1

97.0

99.0

Ծառայություններ

99.5

99.4

100.1

 

 Սպառողական գներ:  2016թ. նոյեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.9 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գներն աճել են 1.9 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները նվազել են 0.4 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները մնացել են անփոփոխ:

 Սպառողական գների հավելաճը 2006-2016թթ. նոյեմբերին

  (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2016թ. նոյեմբերին 2015թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 97.4 տոկոս, Ասկերանում՝ 96.8 տոկոս,  Հադրութում և Մարտունիում՝  97.3 տոկոս, Մարտակերտում՝ 98.6 տոկոս, Շուշիում՝ 98.2 տոկոս, իսկ  Բերձորում՝ 97.9 տոկոս:
2016թ. նոյեմբերին 2015թ. նոյեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 98.3 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 98.3 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 97.0 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 99.4 տոկոս:

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)