ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2016Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2016Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
13.01.2017

            

 

2016թ.

հուն-վարը

փետըր-վարը

մարտը

ապրիլը

մայիսը

հու-նիսը

հուլիսը

օգոս-տոսը

սեպ-տեմ- բերը

հոկ-տեմ- բերը

նո-յեմ- բեր

դեկ-տեմ- բեր

նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

101.6

99.2

99.9

100.0

99.5

98.7

98.7

99.5

99.4

100.1

100.9

101.2

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

102.1

99.0

99.8

99.9

99.2

98.2

98.2

99.3

99.6

100.1

101.2

101.6

Պարենային ապրանքներ

103.4

98.6

99.8

99.9

99.0

97.3

97.1

99.1

99.6

100.3

102.1

102.9

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.2

100.1

100.1

100.0

99.9

100.2

100.1

99.9

100.2

100.3

100.0

100.0

Ոչ պարենային ապրանքներ

99.8

99.7

99.8

99.9

99.7

99.8

100.2

99.7

99.2

99.7

99.6

99.4

Ծառայություններ

100.3

99.9

100.1

100.2

100.2

99.8

100.1

100.1

98.9

100.0

100.0

100.0

 

 

2016թ. 

 

դեկտեմբերը

 2015թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

հունվար-դեկտեմբերը
2015թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

98.6

98.5

     այդ թվում՝

 

 

Սպառման ապրանքներ

98.3

97.9

Պարենային ապրանքներ

98.8

97.1

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.9

101.9

Ոչ պարենային ապրանքներ

96.6

98.8

Ծառայություններ

99.4

100.0

 

Սպառողական գներ: 2016թ. դեկտեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1.2 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գներն աճել են 2.6 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները նվազել են 0.6 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները մնացել են անփոփոխ:

Սպառողական գների հավելաճը 2006-2016թթ. դեկտեմբերին

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2016թ. դեկտեմբերին 2015թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 98.6 տոկոս, Ասկերանում՝ 97.4 տոկոս,  Հադրութում և Մարտունիում՝  98.1 տոկոս, Մարտակերտում՝ 100.0 տոկոս, Շուշիում՝ 99.0 տոկոս, իսկ  Բերձորում՝ 98.9 տոկոս:
2016թ. դեկտեմբերին 2015թ. դեկտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 98.6 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 99.0 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 96.6 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 99.4 տոկոս:

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)