ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԼՂՀ-ում 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԼՂՀ-ում 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ
25.05.2017

Արդյունաբերություն:  2017թ. հունվար-մարտին հանրապետությունում թողարկվել է 15044.3 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2016թ. հունվար-մարտի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 115.6 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ արդյունաբերության բաժինների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում` 31.3 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 24.6 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում` 42.8 տոկոս, ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում` 1.3 տոկոս:
2017թ. հունվար-մարտին պատրաստի արտադրանքի իրացումը փաստացի գործող գներով կազմել է 14784.3 մլն դրամ կամ թողարկված արտադրանքի  98.3 տոկոսը:
Գյուղատնտեսություն: 2017թ. հունվար-մարտին հանրապետությունում իրացվել է 1576.1 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 10570.0 տոննա կաթ, 7615.2 հազ. հատ ձու: 2016թ հունվար-մարտի նկատմամբ մսի, կաթի և ձվի արտադրությունը նվազել է համապատասխանաբար` 16.3, 15.6 և 11.9 տոկոսով:
Շինարարություն: 2017թ. հունվար-մարտին հանրապետությունում իրականացվել է 8404.3 մլն. դրամի շինարարարական աշխատանքներ, որը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատ աճել է 51.3 տոկոսով:

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)