ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒԼԻՍԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒԼԻՍԻՆ
07.08.2017

  

 

2017թ.

հուն-վարը

փետըր-վարը

մար-տը

ապ-րիլը

մա-յիսը

հու-նիսը

հու-լիսը

հուլիսը

հունվար-հուլիսը 2016թ. հունվար հուլիսի նկատմամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

 2016թ. դեկտեմ-բերի նկատ-մամբ

2016թ. հուլիսի նկատ-մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

101.8

99.5

99.2

100.1

99.9

99.3

98.1

98.0

99.0

98.9

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

102.9

99.7

98.9

100.1

99.8

99.0

97.2

97.7

99.4

99.4

Պարենային ապրանքներ

104.8

99.5

98.3

100.0

99.7

98.5

95.7

96.4

100.2

100.4

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.2

100.0

99.9

100.1

100.8

100.8

100.2

102.1

102.5

101.3

Ոչ պարենային ապրանքներ

99.5

100.0

99.9

100.2

99.8

99.9

99.9

99.4

97.2

96.9

Ծառայություններ

99.0

98.9

100.2

100.1

100.2

100.0

100.4

98.8

97.8

97.6

 
Սպառողական գներ:  2017թ. հուլիսին նախորդ ամսվա համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1.9 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գները նվազել են 3.9 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները՝ 0.1 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները աճել են 0.4 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2007-2017թթ. հուլիսին
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2017թ. հուլիսին 2016թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում և Շուշիում ` 97.5 տոկոս, Ասկերանում ՝ 98.0 տոկոս, Հադրութում՝ 99.4 տոկոս, Մարտակերտում՝ 99.0 տոկոս, Մարտունիում՝ 98.7 տոկոս, իսկ Բերձորում՝ 98.6 տոկոս:
2017թ. հուլիսին 2016թ. հուլիսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 99.0 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 100.4 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 97.2 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 97.8 տոկոս:
  

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)