ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՕԳՈՍՏՈՍԻն
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՕԳՈՍՏՈՍԻն
13.09.2017

 

2017թ.

հուն-վարը

փետըր-վարը

մար-տը

ապ-րիլը

մա-յիսը

հու-նիսը

հու-լիսը

օգոս-տոսը

օգոստոսը

հունվար-օգոս-տոսը 2016թ. հունվար օգոս-տոսի նկատ-մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

 2016թ. դեկ-տեմ-բերի նկատ-մամբ

2016թ. օգոս-տոսի նկատ-մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

101.8

99.5

99.2

100.1

99.9

99.3

98.1

99.5

97.5

98.9

98.9

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

102.9

99.7

98.9

100.1

99.8

99.0

97.2

99.0

96.7

99.1

99.4

Պարենային ապրանքներ

104.8

99.5

98.3

100.0

99.7

98.5

95.7

98.3

94.7

99.4

100.3

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.2

100.0

99.9

100.1

100.8

100.8

100.2

100.0

102.1

102.6

101.5

Ոչ պարենային ապրանքներ

99.5

100.0

99.9

100.2

99.8

99.9

99.9

100.3

99.7

97.7

97.0

Ծառայություններ

99.0

98.9

100.2

100.1

100.2

100.0

100.4

100.8

99.7

98.5

97.7

 

Սպառողական գներ:  2017թ. օգոստոսին նախորդ ամսվա համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.5 տոկոս գնանկում, ինչը հիմնականում պայմանավորված է պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գների 1.6 տոկոս գնանկմամբ: Նշված ժամանակահատվածում ոչ պարենային ապրանքների գներն ու ծառայությունների սակագները աճել են համապատասխանաբար  0.3 և 0.8 տոկոսով:
 

Սպառողական գների հավելաճը 2007-2017թթ. օգոստոսին

                                                               (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2017թ. օգոստոսին 2016թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 97.4 տոկոս,  Ասկերանում ՝ 97.5 տոկոս, Հադրութում՝ 99.2 տոկոս, Մարտակերտում՝ 97.6 տոկոս, Մարտունիում և Բերձորում՝  97.3 տոկոս, իսկ Շուշիում ` 96.8 տոկոս:
2017թ. օգոստոսին 2016թ. օգոստոսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 98.9 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 99.7 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 97.7 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 98.5 տոկոս:

 

 


 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)