ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
05.10.2017

                                                                                   

 

2017թ.

 

հուն-վարը

փետըր-վարը

մար-տը

ապ-րիլը

մա-յիսը

հու-նիսը

հու-լիսը

օգոս-տոսը

սեպ-տեմ-բերը

սեպտեմբերը

հունվար-սեպտեմ-բերը 2016թ. հունվար սեպտեմ-բերի նկատ-մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

 2016թ. դեկ-տեմ-բերի նկատ-մամբ

2016թ. սեպ-տեմ-բերի նկատ-մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

101.8

99.5

99.2

100.1

99.9

99.3

98.1

99.5

100.2

97.7

99.7

99.0

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

102.9

99.7

98.9

100.1

99.8

99.0

97.2

99.0

100.2

96.8

99.7

99.4

Պարենային ապրանքներ

104.8

99.5

98.3

100.0

99.7

98.5

95.7

98.3

100.0

94.8

99.8

100.2

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.2

100.0

99.9

100.1

100.8

100.8

100.2

100.0

101.1

103.2

103.5

101.7

Ոչ պարենային ապրանքներ

99.5

100.0

99.9

100.2

99.8

99.9

99.9

100.3

100.2

100.0

98.7

97.2

Ծառայություններ

99.0

98.9

100.2

100.1

100.2

100.0

100.4

100.8

100.2

99.8

99.7

97.9

 

Սպառողական գներ:  2017թ. սեպտեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.2 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գներն  աճել են 0.1 տոկոսով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների գները և ծառայությունների սակագները աճել են 0.2-ական տոկոսով:

 

Սպառողական գների հավելաճը 2007-2017թթ. սեպտեմբերին

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2017թ. սեպտեմբերին 2016թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում  և  Ասկերանում ՝ 97.7 տոկոս, Հադրութում՝ 99.0 տոկոս, Մարտակերտում, Մարտունիում և Բերձորում՝  97.4 տոկոս, իսկ Շուշիում ` 96.8 տոկոս:
2017թ. սեպտեմբերին 2016թ. սեպտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 99.7 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 100.2 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 98.7 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 99.7 տոկոս:
            
 

 


 • 2023 (13)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)