ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2016Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2016Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
03.11.2017

        

 

2017թ.

հուն-վարը

փետըր-վարը

մար-տը

ապ-րիլը

մա-յիսը

հու-նիսը

հու-լիսը

օգոս-տոսը

սեպ-տեմ-բերը

հոկ-տեմ-բերը

հոկտեմբերը

հունվար-հոկտեմ-բերը 2016թ. հունվար հոկտեմ-բերի նկատ-մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

 2016թ. դեկ-տեմ-բերի նկատ-մամբ

2016թ. հոկ-տեմ-բերի նկատ-մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

101.8