ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2016Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2016Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
03.11.2017

        

 

2017թ.

հուն-վարը

փետըր-վարը

մար-տը

ապ-րիլը

մա-յիսը

հու-նիսը

հու-լիսը

օգոս-տոսը

սեպ-տեմ-բերը

հոկ-տեմ-բերը

հոկտեմբերը

հունվար-հոկտեմ-բերը 2016թ. հունվար հոկտեմ-բերի նկատ-մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

 2016թ. դեկ-տեմ-բերի նկատ-մամբ

2016թ. հոկ-տեմ-բերի նկատ-մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

101.8

99.5

99.2

100.1

99.9

99.3

98.1

99.5

100.2

100.5

98.1

100.1

99.1

 

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

102.9

99.7

98.9

100.1

99.8

99.0

97.2

99.0

100.2

101.1

97.9

100.7

99.6

 

Պարենային ապրանքներ

104.8

99.5

98.3

100.0

99.7

98.5

95.7

98.3

100.0

101.3

96.0

100.8

100.3

 

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.2

100.0

99.9

100.1

100.8

100.8

100.2

100.0

101.1

102.1

105.4

105.3

102.1

 

Ոչ պարենային ապրանքներ

99.5

100.0

99.9

100.2

99.8

99.9

99.9

100.3

100.2

100.3

100.3

99.4

97.4

 

Ծառայություններ

99.0

98.9

100.2

100.1

100.2

100.0

100.4

100.8

100.2

99.0

98.8

98.7

98.0

 

 

Սպառողական գներ:  2017թ. հոկտեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.5 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գներն  աճել են 1.4 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները՝ 0.3 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները նվազել են 1.0 տոկոսով:

 

 

Սպառողական գների հավելաճը 2007-2017թթ. հոկտեմբերին

 

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

                                                                                                                

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2017թ. հոկտեմբերին 2016թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում  և  Ասկերանում ՝ 97.9 տոկոս, Հադրութում՝ 99.4 տոկոս, Մարտակերտում և, Մարտունիում՝ 98.5 տոկոս, Բերձորում՝  98.7 տոկոս, իսկ Շուշիում ` 97.3 տոկոս:
2017թ. հոկտեմբերին 2016թ. հոկտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 100.1 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 101.3 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 99.4 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 98.7 տոկոս:

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)