ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ
12.12.2017

(%)

 

 

2017թ.

 

 

հուն-վարը

փետըր-վարը

մար-տը

ապ-րիլը

մա-յիսը

հու-նիսը

հու-լիսը

օգոս-տոսը

սեպտեմ-բերը

հոկտեմ-բերը

 

նոյեմ-բեր

 

նախորդ ամսվա նկատմամբ

 

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

101.8

99.5

99.2

100.1

99.9

99.3

98.1

99.5

100.2

100.5

101.7

 

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

102.9

99.7

98.9

100.1

99.8

99.0

97.2

99.0

100.2

101.1

102.3

 

Պարենային ապրանքներ

104.8

99.5

98.3

100.0

99.7

98.5

95.7

98.3

100.0

101.3

103.6

 

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.2

100.0

99.9

100.1

100.8

100.8

100.2

100.0

101.1

102.1

100.2

 

Ոչ պարենային ապրանքներ

99.5

100.0

99.9

100.2

99.8

99.9

99.9

100.3

100.2

100.3

100.2

 

Ծառայություններ

99.0

98.9

100.2

100.1

100.2

100.0

100.4

100.8

100.2

99.0

100.2

 

 

(%)

 

2017թ.  նոյեմբերը

2017թ.հունվար-նոյեմբերը 2016թ.

հունվար-նոյեմբերի նկատմամբ

 

2016թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

2016թ. նոյեմբերի նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

99.8

101.0

99.3

     այդ թվում՝

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

100.2

101.8

99.8

Պարենային ապրանքներ

99.5

102.3

100.5

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

105.5

105.5

102.4

Ոչ պարենային ապրանքներ

100.5

99.9

97.7

Ծառայություններ

99.0

99.0

98.1

 

Սպառողական գներ:  2017թ. նոյեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1,7 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գներն  աճել են 3,3 տոկոսով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների գները և ծառայությունների սակագները աճել են 0.2-ական տոկոսով:

 

Սպառողական գների հավելաճը 2007-2017թթ. նոյեմբերին

 

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2017թ. նոյեմբերին 2016թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում,  Ասկերանում և Մարտակերտում ՝ 99,7 տոկոս, Հադրութում՝ 100,8, Մարտունիում՝ 100,2 տոկոս, Շուշիում ` 99,0 տոկոս, իսկ Բերձորում՝  100,3 տոկոս:
2017թ. նոյեմբերին 2016թ. նոյեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 101,0 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 102,6 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 99.9 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 99,0 տոկոս:

 

 

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)