ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2017Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
11.01.2018

 

2017թ.

հուն-վարը

փետըր-վարը

մար-տը

ապ-րիլը

մա-յիսը

հու-նիսը

հու-լիսը

օգոս-տոսը

սեպտեմ-բերը

հոկտեմ-բերը

 

նոյեմ-բեր

դեկտեմ-բեր

նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

101.8

99.5

99.2

100.1

99.9

99.3

98.1

99.5

100.2

100.5

101.7

101.7

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

102.9

99.7

98.9

100.1

99.8

99.0

97.2

99.0

100.2

101.1

102.3

102.6

Պարենային ապրանքներ

104.8

99.5

98.3

100.0

99.7

98.5

95.7

98.3

100.0

101.3

103.6

103.7

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.2

100.0

99.9

100.1

100.8

100.8

100.2

100.0

101.1

102.1

100.2

100.3

Ոչ պարենային ապրանքներ

99.5

100.0

99.9

100.2

99.8

99.9

99.9

100.3

100.2

100.3

100.2

100.5

Ծառայություններ

99.0

98.9

100.2

100.1

100.2

100.0

100.4

100.8

100.2

99.0

100.2

99.3

 

 

 

2017թ. 

դեկտեմբերը

2016թ. դեկտեմբերի կատմամբ

հունվար-դեկտեմբերը

 2016թ.հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

101.5

99.5

     այդ թվում՝

 

 

Սպառման ապրանքներ

102.7

100.0

Պարենային ապրանքներ

103.2

100.7

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

105.9

102.7

Ոչ պարենային ապրանքներ

101.0

97.9

Ծառայություններ

98.3

98.1

 

Սպառողական գներ:  2017թ. դեկտեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1,7 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գներն  աճել են 3,4 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները՝ 0,5 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները նվազել են 0.7 տոկոսով:

 

Սպառողական գների հավելաճը 2007-2017թթ. դեկտեմբերին

 

      (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2017թ. դեկտեմբերին 2016թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 101,3 տոկոս,  Ասկերանում՝ 101,2 տոկոս, Հադրութում՝ 102,8 տոկոս, Մարտակերտում  և  Մարտունիում՝ 101,7 տոկոս, Շուշիում ` 100,9 տոկոս, իսկ Բերձորում՝  102,3 տոկոս:
2017թ. դեկտմբերին 2016թ. դեկտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 101,5 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 103,4 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 101,0 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 98,3 տոկոս:

 

 


 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)