ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ և ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ և ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
06.04.2018
Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած օպերատիվ տվյալների 2018թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 150873.5 մլն դրամ, որոնք 2017թ ապրիլի 1-ի համեմատությամբ աճել են 26.2 տոկոսով, նախորդ ամսվա նկատմամբ` 2.0  տոկոսով: Վարկերի 0.3 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2017թ. ապրիլի 1-ի համեմատությամբ նվազել են 43.8 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա նկատմամբ`25.7 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 56.0 տոկոսը, որոնք 2017թ. ապրիլի 1-ի համեմատությամբ աճել են 5.5 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա նկատմամբ` 0.1 տոկոսով: 
2018թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդները կազմել են 102519.4 մլն դրամ և 2017թ. ապրիլի 1-ի համեմատությամբ աճել են 33.9 տոկոսով, իսկ նախ0
որդ ամսվա նկատմամբ`1.1 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 78.0 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 15.9 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 6.1 տոկոսը` նպատակային ավանդները:
 
 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)