ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
11.01.2011

ԸստԼՂՀ-ումգործողառևտրայինբանկերի (մասնաճյուղերի) կողմիցներկայացրածվիճակագրականհաշվետվությունների 2011թ. հունվարի 1-իդրությամբվարկերըկազմելեն 42544.6 մլնդրամ, 2010թ. հունվարի 1-իհամեմատաճելէ 45.5 տոկոսով, 2010թ. հոկտեմբերի   1-իհամեմատ` 12.7 տոկոսով, նախորդամսվահամեմատ` 6.5 տոկոսով: Վարկերի 0.7 տոկոսըկազմելենբանկերիժամկետանցվարկերը: Արտարժույթովտրամադրվածվարկերըկազմելենընդհանուրի 50.5 տոկոսը և 2010թ. հունվարի 1-իհամեմատաճելեն 71.2 տոկոսով:

2011թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմելեն 34383.8 մլն դրամ, 2010թ. հունվարի 1-ի համեմատ աճելէ 18.3 տոկոսով, իսկ 2010թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազելէ 7.3 տոկոսով: