ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2010թ. հունվար-դեկտեմբերին
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2010թ. հունվար-դեկտեմբերին
12.01.2011

  2010թ.

հուն-

վարը

փետըր-

վարը

մարտը ապրիլը մայիսը հունիսը հուլիսը օգոստոսը

սեպտեմ-

բերը

հոկտեմ-

բերը

նոյեմ-

բերը

դեկտեմ-

բերը

 նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպառողական

գների ինդեքս

ընդամենը

101.6 101.2 100.9 101.1 100.6 99.5 99.7 101.2 100.8 100.6 101.2 101.8
այդ թվում`Սպառման

ապրանքներ

101.1 101.1 101.1 100.6 100.8
99.2 99.5 101.5 101.1 101.1 101.8 102.7

Պարենային

ապրանքներ

101.4 101.5 101.6 100.3 100.8 99.1 99.6 102.0 101.6 101.4 102.4 103.6

Ոգելից խմիչք,

ծխախոտ

100.0 100.0 100.8 101.3 100.8 100.2 100.2 100.3 100.0 100.0 100.1 100.2

Ոչ պարենային

ապրանքներ

100.7 100.3 100.8 101.6 100.7 99.2 98.9 100.3 100.0 100.5 100.2 100.6

Ծառայու-

թյոււններ

102.8 101.5 99.9 102.2 100.1 100.2 100.2 100.4 100.1 99.6 99.7 99.6

(%)

  2010թ.
դեկտեմբերը հունվար-դեկտեմբերը
2009թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ
2009թ.
դեկտեմբերի նկատմամբ
2006թ.նկատմամբ
Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 110.6 136.0 108.9
այդ թվում`      
Սպառման ապրանքներ 112.8 135.8 108.6
Պարենային ապրանքներ 116.4 147.6 109.0
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 104.2 112.5 103.7
Ոչ պարենային ապրանքներ 103.8 110.7 108.6
Ծառայություւններ 106.5 136.3 109.8

  2010թ. դեկտեմբերին ԼՂՀ սպառողական շուկայում շարունակվել է նախորդ չորս ամիսներին արձանագրված գնաճի միտումը և հինգ ամիսների ընդհանուր գնաճը կազմել է 5.6 տոկոս, ընդ որում դեկտեմբերին նոյեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսն աճել է 1.8 տոկոսով: Դա հիմնականում պայմանավորվել է որոշ ապրանքատեսակների գների սեզոնային  փոփոխություններով:
Պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները 2010թ. դեկտեմբերին նոյեմբերի համեմատ աճել են 3.3 տոկոսով, ինչը հիմնականում արդյունք է  միրգ, բանջարեղեն, կարտոֆիլ և ձու ապրանքախմբերում արձանագրված համապատասխանաբար 19.5, 12.8 և 10.3 տոկոս գնաճերով: Ոչ պարենային ապրանքների խմբում նախորդ ամսվա նկատմամբ արձանագրվել է 0.6 տոկոս հավելաճ, ծառայությունների ոլորտում 2010թ. դեկտեմբերին նոյեմբերի համեմատ արձանագրվել է սակագների 0.4 տոկոս նվազում:
Հանրապետության դիտարկվող քաղաքներում սպառողական գների ինդեքսը 2010 թվականի դեկտեմբերին 2009 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կազմել է. ք. Ստեփանակերտում` 109.0 տոկոս, Ասկերանում` 115.4 տոկոս, Հադրութում` 110.2 տոկոս, Մարտակերտում` 111.8 տոկոս, Մարտունիում` 113.6 տոկոս, Շուշիում` 108.5 տոկոս և  Բերձորում` 112.9 տոկոս:

Սպառողական գների հավելաճը 2005-2010թթ. դեկտեմբերին
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)


sparoxakan gneri indeksy LXH-um 2010 hunvar dektemberin.jpg

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)