ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒԼԻՍԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒԼԻՍԻՆ
08.08.2018

(%)

 

2018թ.

հուն-վարը

փետըր-վարը

մար-տը

ապ-րիլը

մա-յիսը

հու-նիսը

հու-լիսը

հուլիսը

հունվար-հուլիսը 2017թ. հունվար հուլիսի նկատմամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

 2017թ. դեկտեմ-բերի նկատ-մամբ

2017թ. հուլիսի նկատ-մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

102.4

100.1

100.0

99.8

98.7

98.4

99.0

98.4

101.9

102.3

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

103.3

100.1

99.9

99.6

98.2

97.7

98.8

97.5

102.5

103.0

Պարենային ապրանքներ

104.8

100.0

99.7

99.0

97.3

96.5

97.9

95.2

101.8

102.8

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.3

100.3

100.0

100.8

100.8

101.1

100.8

104.3

108.1

107.0

Ոչ պարենային ապրանքներ

100.9

100.3

100.3

100.5

99.5

99.3

100.1

100.8

102.4

102.7

Ծառայություններ

100.3

100.1

100.1

100.1

100.0

100.1

99.7

100.4

99.8

100.3

Սպառողական գներ:  2018թ. հուլիսին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1.0 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գները նվազել են 1.8 տոկոսով, ծառայությունների սակագները՝ 0.3 տոկոսով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների գներն աճել են 0.1 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2008-2018թթ. հուլիսին
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)
 
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2018թ. հուլիսին 2017թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 98.8 տոկոս,  Ասկերանում և Հադրութում `98.6 տոկոս, Մարտակերտում՝ 98.0 տոկոս, Մարտունիում՝ 97.2 տոկոս,  Շուշիում՝ 97.5  տոկոս,  իսկ  Բերձորում՝ 96.6 տոկոս: 
2018թ. հուլիսին 2017թ. հուլիսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 101.9 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 102.5 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 102.4 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 99.8 տոկոս:
 
 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)