ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՕԳՈՍՏՈՍԻն
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՕԳՈՍՏՈՍԻն
17.09.2018

 

 

2018թ.

հուն-վարը

փետըր-վարը

մար-տը

ապ-րիլը

մա-յիսը

հու-նիսը

հու-լիսը

օգոս-տոսը

օգոստոսը

հունվար-օգոստոսը 2017թ. հունվար-օգոստոսի նկատ-մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

 2017թ. դեկ-տեմբերի նկատ-մամբ

2017թ. օգոս-տոսի նկատ-մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

102.4

100.1

100.0

99.8

98.7

98.4

99.0

99.9

98.3

102.3

102.3

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

103.3

100.1

99.9

99.6

98.2

97.7

98.8

99.7

97.2

103.1

103.3

Պարենային ապրանքներ

104.8

100.0

99.7

99.0

97.3

96.5

97.9

99.5

94.7

103.1

102.8

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.3

100.3

100.0

100.8

100.8

101.1

100.8

100.3

104.6

108.4

107.1

Ոչ պարենային ապրանքներ

100.9

100.3

100.3

100.5

99.5

99.3

100.1

99.9

100.7

102.0

102.6

Ծառայություններ

100.3

100.1

100.1

100.1

100.0

100.1

99.7

100.3

100.7

99.4

100.2

 
Սպառողական գներ:  2018թ. օգոստոսին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.1 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գները նվազել են 0.4 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները` 0.1 տոկոսով, իսկ  ծառայությունների սակագներն աճել են 0.3 տոկոսով:
 
Սպառողական գների հավելաճը 2008-2018թթ. օգոստոսին
 
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2018թ. օգոստոսին 2017թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 98.8 տոկոս,  Ասկերանում և Հադրութում `98.2 տոկոս, Մարտակերտում՝ 97.6 տոկոս, Մարտունիում՝ 97.0 տոկոս,  Շուշիում՝ 97.1  տոկոս,  իսկ  Բերձորում՝ 96.4 տոկոս:
2018թ. օգոստոսին 2017թ. օգոստոսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 102.3 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 103.7 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 102.0 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 99.4 տոկոս:


 

 

 


 • 2022 (38)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)