ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
08.10.2018

 

 

2018թ.

հուն-վարը

փետըր-վարը

մար-տը

ապ-րիլը

մա-յիսը

հու-նիսը

հու-լիսը

օգոս-տոսը

սեպ-տեմ-բեր

սեպտեմբերը

հունվար-սեպ-տեմբերը 2017թ. հունվար-սեպ-տեմբերի նկատ-մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

 2017թ. դեկ-տեմբերի նկատ-մամբ

2017թ. սեպ-տեմ-բերի նկատ-մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

102.4

100.1

100.0

99.8

98.7

98.4

99.0

99.9

99.8

98.1

101.9

102.2

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

103.3

100.1

99.9

99.6

98.2

97.7

98.8

99.7

100.4

97.6

103.5

103.1

Պարենային ապրանքներ

104.8

100.0

99.7

99.0

97.3

96.5

97.9

99.5

100.5

95.1

103.6

102.9

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.3

100.3

100.0

100.8

100.8

101.1

100.8

100.3

100.1

104.7

107.3

107.2

Ոչ պարենային ապրանքներ

100.9

100.3

100.3

100.5

99.5

99.3

100.1

99.9

100.3

101.0

102.0

102.5

Ծառայություններ

100.3

100.1

100.1

100.1

100.0

100.1

99.7

100.3

98.6

99.3

97.8

99.9

 
Սպառողական գներ:  2018թ. սեպտեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.2 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գները աճել են 0.4 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները` 0.3 տոկոսով, իսկ  ծառայությունների սակագները նվազել են 1.4 տոկոսով:
 

Սպառողական գների հավելաճը 2008-2018թթ. սեպտեմբերին

 
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)
 
 
 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2018թ. սեպտեմբերին 2017թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 98.6 տոկոս,  Ասկերանում՝ 98.1 տոկոս,  Հադրութում `97.8 տոկոս, Մարտակերտում՝ 97.6 տոկոս, Մարտունիում՝ 96.7 տոկոս,  Շուշիում՝ 97.2  տոկոս,  իսկ  Բերձորում՝ 96.5 տոկոս:
2018թ. սեպտեմբերին 2017թ. սեպտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 101.9 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 104.0 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 102.0 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 97.8 տոկոս:

 
 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)