ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ
06.12.2018

 

 

 

2018թ.

հուն-վարը

փետըր-վարը

մարտը

ապ-րիլը

մա-յիսը

հու-նիսը

հու-լիսը

օգոս-տոսը

սեպ-տեմ-բերը

հոկ-տեմ-բերը

նո-յեմ-բերը

նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

102.4

100.1

100.0

99.8

98.7

98.4

99.0

99.9

99.8

99.9

100.7

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

103.3

100.1

99.9

99.6

98.2

97.7

98.8

99.7

100.4

99.9

101.3

Պարենային ապրանքներ

104.8

100.0

99.7

99.0

97.3

96.5

97.9

99.5

100.5

99.6

101.9

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.3

100.3

100.0

100.8

100.8

101.1

100.8

100.3

100.1

100.0

100.4

Ոչ պարենային ապրանքներ

100.9

100.3

100.3

100.5

99.5

99.3

100.1

99.9

100.3

100.5

100.3

Ծառայություններ

100.3

100.1

100.1

100.1

100.0

100.1

99.7

100.3

98.6

99.7

99.6

 

 

 

2018թ.նոյեմբերը

2018թ.հունվար-նոյեմբերը

 2017թ. հունվար-նոյեմբերի նկատմամբ

 2017թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

2017թ. նոյեմբերի նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

98.7

100.3

102.0

     այդ թվում՝

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

98.7

101.3

102.9

Պարենային ապրանքներ

96.5

100.1

102.6

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

105.1

105.4

106.8

Ոչ պարենային ապրանքներ

101.9

102.4

102.5

Ծառայություններ

98.5

97.9

99.6

 

Սպառողական գներ:  2018թ. նոյեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.7 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գներն  աճել են 1.7 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները՝ 0.3 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները նվազել են 0.4 տոկոսով,:  

 

Սպառողական գների հավելաճը 2008-2018թթ. նոյեմբերին

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2018թ. նոյեմբերին 2017թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 99.2 տոկոս,  Ասկերանում՝ 98.9 տոկոս,  Հադրութում `98.2 տոկոս, Մարտակերտում՝ 98.3 տոկոս, Մարտունիում՝ 97.4 տոկոս,  Շուշիում՝ 97.8  տոկոս,  իսկ  Բերձորում՝ 97.0 տոկոս: 
2018թ. նոյեմբերին 2017թ. նոյեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 100.3 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 100.7 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 102.4 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 97.9 տոկոս:
 
 


 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)