ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
11.01.2019

 

 

 

2018թ.

հուն-վարը

փետըր-վարը

մարտը

ապ-րիլը

մա-յիսը

հու-նիսը

հու-լիսը

օգոս-տոսը

սեպ-տեմ-բերը

հոկ-տեմ-բերը

նո-յեմ-բերը

դեկ-տեմ-բերը

նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

102.4

100.1

100.0

99.8

98.7

98.4

99.0

99.9

99.8

99.9

100.7

101.1

     այդ թվում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպառման ապրանքներ

103.3

100.1

99.9

99.6

98.2

97.7

98.8

99.7

100.4

99.9

101.3

101.7

Պարենային ապրանքներ

104.8

100.0

99.7

99.0

97.3

96.5

97.9

99.5

100.5

99.6

101.9

102.7

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

100.3

100.3

100.0

100.8

100.8

101.1

100.8

100.3

100.1

100.0

100.4

100.0

Ոչ պարենային ապրանքներ

100.9

100.3

100.3

100.5

99.5

99.3

100.1

99.9

100.3

100.5

100.3

100.0

Ծառայություններ

100.3

100.1

100.1

100.1

100.0

100.1

99.7

100.3

98.6

99.7

99.6

99.8

 

 

 

2018թ.

 2017թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

հունվար-դեկտեմբերը

 2017թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը

99.8

101.8

     այդ թվում՝

 

 

Սպառման ապրանքներ

100.4

102.7

Պարենային ապրանքներ

99.1

102.3

Ոգելից խմիչք, ծխախոտ

105.0

106.7

Ոչ պարենային ապրանքներ

101.9

102.4

Ծառայություններ

98.3

99.5

 

    Սպառողական գներ:  2018թ. դեկտեմբերին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1.1 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գներն  աճել են 2.4 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները մնացել են անփոփոխ, իսկ ծառայությունների սակագները նվազել են 0.2 տոկոսով:

 

Սպառողական գների հավելաճը 2008-2018թթ. դեկտեմբերին

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2018թ. դեկտեմբերին 2017թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 100.1 տոկոս,  Ասկերանում և Հադրութում `99.9 տոկոս,  Մարտակերտում՝ 99.6 տոկոս, Մարտունիում՝ 98.5 տոկոս,  Շուշիում՝ 99.3  տոկոս,  իսկ  Բերձորում՝ 98.2 տոկոս:
2018թ. դեկտեմբերին 2017թ. դեկտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 99.8 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 99.7 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 101.9 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 98.3 տոկոս:

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)