ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻՆ
08.02.2019

              

Անհատական սպառում՝ ըստ նպատակների դասակարգիչ(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ

2019թ. հունվարը

2018թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

2018թ. հունվարի նկատմամբ

Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը

102.1

99.9

     այդ թվում՝

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

105.0

100.3

Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ

100.7

105.4

Հագուստ և կոշիկ

97.1

99.5

Բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ

100.0

100.4

Տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն

100.9

102.5

Առողջապահություն

100.2

103.7

Տրանսպորտ

98.8

95.9

Կապ

100.0

87.4

Հանգիստ և մշակույթ

101.0

102.1

Կրթություն

100.0

100.0

Ռեստորաններ և հյուրանոցներ

101.1

102.3

Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

100.9

101.4

 
Սպառողական գների ինդեքսի փոփոխությունները Արցախի Հանրապետությունում
ըստ սպառման հիմնական ապրանքախմբերի

 

 

201. հունվարը

 2018թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

2018թ. հունվարի նկատմամբ

Սպառման ապրանքներ

103.0

100.7

այդ թվում՝

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)

104.6

100.8

Ոչ պարենային ապրանքներ

99.4

100.4

Ծառայություններ

100.1

98.1

 

    Սպառողական գներ:  2019թ. հունվարին 2018թ. դեկտեմբերի համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 2.1 տոկոս գնաճ, ինչը մեծապես պայմանավորվել է պարենային ապրանքների 5.0 տոկոս գնաճով : Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գներն աճել են 4.6 տոկոսով, ծառայությունների սակագները՝ 0.1 տոկոսով, իսկ  ոչ պարենային ապրանքների շուկայում գրանցվել է՝ 0.6 տոկոս գնանկում:

 

Սպառողական գների հավելաճը 2009-2019թթ. հունվարին

                                                                      (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2019թ. հունվարին 2018թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում  և  Ասկերանում` 102.2 տոկոս, Հադրութում և Շուշիում՝ 102.0  տոկոս,  Մարտակերտում՝ 101,9 տոկոս, Մարտունիում՝ 102.7 տոկոս,   իսկ Բերձորում՝ 101,2 տոկոս:
2019թ. հունվարին 2018թ. հունվարի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 99,9 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 100,8 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 100,4 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 98,1 տոկոս:

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)