ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐԻՆ
07.03.2019

Անհատական սպառում՝ ըստ նպատակների դասակարգիչ(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ

2019թ.

հունվարը

փետրվարը

նախորդ ամսվա նկատմամբ

նախորդ տարվա համապատաս-խան ամսվա նկատմամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

նախորդ տարվա համապատաս-խան ամսվա նկատմամբ

Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը

2.1

-0.1

0.5

0.3

     այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

5.0

0.3

1.2

1.6

Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ

0.7

5.4

0.5

5.6

Հագուստ և կոշիկ

-2.9

-0.5

-0.7

-0.6

Բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ

0.0

0.4

0.0

0.3

Տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն

0.9

2.5

0.3

3.1

Առողջապահություն

0.2

3.7

0.0

3.3

Տրանսպորտ

-1.2

-4.1

-1.1

-6.2

Կապ

0.0

-12.6

0.0

-12.6

Հանգիստ և մշակույթ

1.0

2.1

-0.2

1.8

Կրթություն

0.0

0.0

0.0

0.0

Ռեստորաններ և հյուրանոցներ

1.1

2.3

0.3

2.5

Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

0.9

1.4

0.5

2.2

 
 
Սպառողական գների ինդեքսի փոփոխությունները Արցախի Հանրապետությունում
ըստ սպառման հիմնական ապրանքախմբերի

 

 

201.

հունվարը

փետրվարը

նախորդ ամսվա նկատմամբ

նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

նախորդ տարվա համապատասխան ամսվա նկատմամբ

Սպառման ապրանքներ

3.0

0.7

0.8

1.4

այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)

4.6

0.8

1.1

2.0

Ոչ պարենային ապրանքներ

-0.6

0.4

-0.1

0.0

Ծառայություններ

0.1

-1.9

-0.2

-2.2

 
Սպառողական գներ:  2019թ. փետրվարին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.5 տոկոս գնաճ, ինչը մեծապես պայմանավորվել է պարենային ապրանքների 1.2 տոկոս գնաճով : Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գներն աճել են 1.1 տոկոսով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների գներն ու ծառայությունների սակագները նվազել են համապատասխանաբար 0.1% և 0.2%-ով:
 
Սպառողական գների հավելաճը 2009-2019թթ. փետրվարին
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)
 
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2019թ. փետրվարին 2018թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 102.9 տոկոս, Ասկերանում` 102.5 տոկոս, Հադրութում և Մարտակերտում՝ 102,0 տոկոս, Մարտունիում՝ 102.8 տոկոս,  Շուշիում՝ 102.1  տոկոս,   իսկ Բերձորում՝ 101,3 տոկոս: 
2019թ. փետրվարին 2018թ. փետրվարի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 100,3 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 102.0 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 100.0 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 97.8 տոկոս:
 
 


 • 2022 (38)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)