ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ
09.04.2019

              

 

 

Անհատական սպառում՝ ըստ նպատակների դասակարգիչ(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ

2019թ. մարտը

2019թ.

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2018թ. մարտի նկատմամբ

հունվար-մարտը 2018թ. հունվար-մարտի նկատմամբ

մարտը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ

Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը

0.5

0.8

0.3

103.1

     այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

0.7

2.6

1.5

107.1

Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ

0.7

6.4

5.9

101.9

Հագուստ և կոշիկ

1.0

-0.2

-0.5

97.3

Բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ

0.0

0.2

0.3

100.0

Տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն

0.2

3.1

2.9

101.4

Առողջապահություն

0.0

2.9

3.3

100.3

Տրանսպորտ

1.1

-5.1

-5.0

99.0

Կապ

0.0

-12.6

-12.6

100.0

Հանգիստ և մշակույթ

0.5

2.9

2.3

101.3

Կրթություն

0.0

0.0

0.0

100.0

Ռեստորաններ և հյուրանոցներ

0.2

1.7

2.1

101.6

Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

0.0

2.1

1.9

101.3

 

Սպառողական գների ինդեքսի փոփոխությունները Արցախի Հանրապետությունում

ըստ սպառման հիմնական ապրանքախմբերի

 

 

2019թ. մարտը

2019թ.

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2018թ. մարտի նկատմամբ

հունվար-մարտը 2018թ. հունվար-մարտի նկատմամբ

մարտը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ

Սպառման ապրանքներ

0.6

2.0

1.3

104.3

այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)

0.7

3.0

2.0

106.6

Ոչ պարենային ապրանքներ

0.3

0.1

0.2

99.8

Ծառայություններ

0.2

-2.1

-2.1

100.2

 

  Սպառողական գներ:  2019թ. մարտին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.5 տոկոս գնաճ, ինչը մեծապես պայմանավորվել է պարենային ապրանքների 0.7 տոկոս գնաճով : Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)  գներն աճել են 0.7 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները` 0.3 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները` 0.2%-ով:

Սպառողական գների հավելաճը 2009-2019թթ. մարտին

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2019թ. մարտին 2018թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 103.4 տոկոս,  Ասկերանում` 103.3 տոկոս, Հադրութում` 102.0 տոկոս, Մարտակերտում՝ 102,2 տոկոս, Մարտունիում՝ 103.0 տոկոս,  Շուշիում՝ 102.7  տոկոս,   իսկ Բերձորում՝ 101,5 տոկոս: 
2019թ. մարտին 2018թ. մարտի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 100,8 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 103.0 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 100.1 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 97.9 տոկոս:

 
 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)