ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԱՊՐԻԼԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԱՊՐԻԼԻՆ
16.05.2019
Սպառողական  գների  փոփոխությունները  Արցախի Հանրապետությունում  2019թ. հունվար-ապրիլին  (%) 
                                                                                                                                                                                

 

 

Անհատական սպառում՝ ըստ նպատակների դասակարգիչ(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ

2019թ. ապրիլը

2019թ.

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2018թ. ապրիլի նկատմամբ

հունվար-ապրիլը 2018թ. հունվար-ապրիլի նկատմամբ

ապրիլը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ

Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը

-0.7

0.4

0.3

102.4

     այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

-1.6

2.1

1.7

105.4

Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ

0.0

5.6

5.8

102.0

Հագուստ և կոշիկ

0.4

0.2

-0.3

97.7

Բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ

-0.3

-0.1

0.2

99.7

Տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն

-0.1

2.9

2.9

101.3

Առողջապահություն

0.0

1.6

2.9

100.3

Տրանսպորտ

0.8

-4.8

-5.0

99.8

Կապ

0.0

-12.6

-12.6

100.0

Հանգիստ և մշակույթ

0.0

3.1

2.5

101.2

Կրթություն

0.0

0.0

0.0

100.0

Ռեստորաններ և հյուրանոցներ

1.3

2.7

2.3

102.9

Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

-0.1

2.0

1.9

101.3

 
Սպառողական գների ինդեքսի փոփոխությունները Արցախի Հանրապետությունում ըստ սպառման
հիմնական պրանքախմբերի
 (%)

 

2019թ. ապրիլը

2019թ.

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2018թ. ապրիլի նկատմամբ

հունվար-ապրիլը 2018թ. հունվար-ապրիլի նկատմամբ

ապրիլը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ

Սպառման ապրանքներ

-1.0

1.5

1.4

103.3

այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)

-1.4

2.4

2.1

105.1

Ոչ պարենային ապրանքներ

0.0

-0.4

0.1

99.7

Ծառայություններ

0.2

-2.1

-2.1

100.3

 
Սպառողական գներ:  2019թ. ապրիլին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.7 տոկոս գնանկում, ինչը մեծապես պայմանավորվել է սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք ապրանքախմբի 1.6 տոկոս գնանկումով : Նշված ժամանակահատվածում  սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գները նվազել են 1.4 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները մնացել են նախորդ ամսվա մակրդակին, իսկ ծառայությունների սակագները աճել են 0.2%-ով: 

Սպառողական գների հավելաճը 2009-2019թթ. ապրիլին
 (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)
 
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2019թ. ապրիլին 2018թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 102.4 տոկոս,    Ասկերանում` 102.4 տոկոս, Հադրութում` 101.3 տոկոս, Մարտակերտում՝ 101.8 տոկոս, Մարտունիում՝ 103.4 տոկոս,  Շուշիում՝ 101.9  տոկոս,   իսկ Բերձորում՝ 102.0 տոկոս: 
2019թ. ապրիլին 2018թ. ապրիլի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 100,4 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 102.4 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 99.6 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 97.9 տոկոս:                        
 


 • 2022 (38)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)