ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՅԻՍԻՆ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2019Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՅԻՍԻՆ
10.06.2019

Անհատական սպառում՝ ըստ նպատակների դասակարգիչ(ԱՍԸՆԴ) երկու նիշ մակարդակ

2019թ. մայիսը

2019թ.

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2018թ. մայիսի նկատմամբ

հունվար-մայիսը 2018թ. հունվար-մայիսի նկատմամբ

մայիսը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ

Սպառողական  գների  ինդեքս - ընդամենը

-0.5

1.2

0.5

101.9

     այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

-1.4

3.6

2.0

103.9

Ալկոհոլային խմիչք, ծխախոտային արտադրատեսակներ

0.5

5.2

5.7

102.4

Հագուստ և կոշիկ

-0.7

-0.5

-0.3

97.1

Բնակարանային ծառայություններ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ և վառելիքի այլ տեսակներ

0.0

-0.1

0.1

99.7

Տնային գործածության առարկաներ, կենցաղային տեխնիկա և բնակարանների խնամքի ամենօրյա գործունեություն

-0.7

2.3

2.8

100.6

Առողջապահություն

0.0

1.5

2.6

100.3

Տրանսպորտ

1.4

-2.2

-4.4

101.2

Կապ

0.0

-12.6

-12.6

100.0

Հանգիստ և մշակույթ

0.3

4.4

2.9

101.5

Կրթություն

0.0

0.0

0.0

100.0

Ռեստորաններ և հյուրանոցներ

1.1

3.8

2.6

104.0

Տարբեր ապրանքներ և ծառայություններ

-0.2

1.9

1.9

101.1

 

Սպառողական գների ինդեքսի փոփոխությունները Արցախի Հանրապետությունում

ըստ սպառման հիմնական ապրանքախմբերի

 

2019թ. մայիսը

2019թ.

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2018թ. մայիսի նկատմամբ

հունվար-մայիսը 2018թ. հունվար-մայիսի նկատմամբ

մայիսը նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ

Սպառման ապրանքներ

-0.9

2.5

1.6

102.4

այդ թվում՝

 

 

 

 

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք

(ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)

-1.2

3.8

2.4

103.8

Ոչ պարենային ապրանքներ

-0.1

0.0

0.1

99.6

Ծառայություններ

0.3

-1.8

-2.0

100.7

 

Սպառողական գներ:  2019թ. մայիսին նախորդ ամսվա համեմատ ԱՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.5 տոկոս գնանկում, ինչը մեծապես պայմանավորվել է սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք ապրանքախմբի 1.4 տոկոս գնանկումով : Նշված ժամանակահատվածում  սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գները նվազել են 1.2 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները`0,1 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները աճել են 0.3%-ով: 

                                    Սպառողական գների հավելաճը 2009-2019թթ. մայիսին

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2019թ. մայիսին 2018թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 101.9 տոկոս,    Ասկերանում` 102.3 տոկոս, Հադրութում` 100.6 տոկոս, Մարտակերտում՝ 101.7 տոկոս, Մարտունիում՝ 102.3 տոկոս,  Շուշիում՝ 101.4  տոկոս,   իսկ Բերձորում՝ 101.9 տոկոս:
2019թ. մայիսին 2018թ. մայիսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 101.2 տոկոս, այդ թվում սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչք (ներառյալ ալկոհոլային խմիչք և ծխախոտ)՝ 103.8 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 100.0 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը՝ 98.2 տոկոս:

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)