ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԵՐԿԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
25.11.2013

Հանրապետությունում, 2013թ. նոյեմբերի 25-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, աշնանացանի համար կատարվել է 45666.1 հա հերկ, որից ցանվել է հատիկ` 35706.4 հա(78.2 տոկոսը), որոնք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատությամբ ավելացել են համապատասխանաբար`14.3 և 92.2 տոկոսով:
Ըստ շրջանների աշնանացանի տվյալները հետևյալն են`
Ասկերանի շրջանում կատարվել է 8756.1 հա հերկ և 7027.6 հա ցանք, Հադրութի շրջանում`8590.0 հա հերկ և 7335.0 հա ցանք, Մարտակերտի շրջանում` 4130.0 հա հերկ և 3372.2 հա ցանք, Մարտունու շրջանում`13166.0  հա հերկ և 10681.0 հա ցանք, Շահումյանի շրջանում`119.0 հա հերկ և 106.6 հա ցանք, Շուշիի շրջանում`96.0 հա հերկ և 64.0 հա ցանք, Քաշաթաղի շրջանում`10809.0 հա հերկ և 7120.0 հա ցանք

 
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2013թ
25.11.2013

Հանրապետությունում 2013թ. նոյեմբերի 25-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 52964.1  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է  984628.7  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 18.6 ց/հա:
Ըստ շրջանների բերքահավաքի տվյալներն են`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  11450.0 հեկտար,  կալսվել` 259155.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 22.6 ց/հա,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8675.0 հեկտար, կալսվել` 197620.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 22.8 ց/հա, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  4418.3 հեկտար,  կալսվել` 61351.6  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 13.9 ց/հա,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12936.5 հեկտար,  կալսվել`  224385.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 17.3 ց/հա, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  152.0  հեկտար,  կալսվել` 2174.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 14.3 ց/հա, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  144.4 հեկտար,  կալսվել` 2892.2 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 20.0 ց/հա,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  15187.9 հեկտար,  կալսվել` 237049.9  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 15.6 ց/հա:

 
Հանրապետությունում աշնանացանի հերկի, ցանքսի եվ խաղողի բերքահավաքի ընթացքի մասին
12.11.2013

2013թ. նոյեմբերի 11-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար կատարվել է  40283.3 հա հերկ, որից ցանվել է  հատիկ` 23204.2 հա (57.6 տոկոսը),  որոնք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատությամբ ավելացել են համապատասխանաբար` 20.3 և 139.4 տոկոսով:
Ըստ շրջանների կատարված աշնանացանի  աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն  է.
Ասկերանի շրջանում կատարվել է  7649.9  հա հերկ և 4865.2  հա ցանք, Հադրութի   շրջանում 7705.0 հա հերկ և 4875.0 հա ցանք, Մարտակերտի շրջանում` 3762.5 հա  հերկ և 2300.5 հա ցանք, Մարտունու շրջանում ` 12360.9  հա հերկ և 7455.5 հա ցանք, Շահումյանի  շրջանում` 117.0  հա հերկ և 28.0  հա ցանք,   Շուշիի շրջանում` 88.0 հա հերկ և 55.0 հա ցանք,   Քաշաթաղի շրջանում` 8600.0 հա հերկ և  3625.0 հա ցանք:
2013թ. նոյեմբերի 11-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, խաղողի հավաքված բերքը հանրապետությունում, կազմել է  124776.6  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 70.9 ց/հա:

 
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2013թ
12.11.2013

Հանրապետությունում 2013թ. նոյեմբերի 11-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 52836.1  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է  982218.7  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 18.6 ց/հա:
Ըստ շրջանների բերքահավաքի տվյալներն են`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  11386.0 հեկտար,  կալսվել` 257825.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 22.6 ց/հա,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8675.0 հեկտար, կալսվել` 197620.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 22.8 ց/հա, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  4395.3 հեկտար,  կալսվել` 60921.6  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 13.9 ց/հա,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12936.5 հեկտար,  կալսվել`  224385.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 17.3 ց/հա, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  152.0  հեկտար,  կալսվել` 2174.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 14.3 ց/հա, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  144.4 հեկտար,  կալսվել` 2892.2 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 20.0 ց/հա,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  15146.9 հեկտար,  կալսվել` 236399.9  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 15.6 ց/հա:

 
ԼՂՀ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ) ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 2013Թ.
04.11.2013

Հանրապետությունում 2013թ. նոյեմբերի 4-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 52727.6  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է  978214.5  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 18.6 ց/հա:
Ըստ շրջանների բերքահավաքի տվյալներն են`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  11311.5 հեկտար,  կալսվել` 256459.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 22.7 ց/հա,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8665.0 հեկտար, կալսվել` 195720.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 22.6 ց/հա, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  4389.3 հեկտար,  կալսվել` 60851.6  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 13.9 ց/հա,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12930.5 հեկտար,  կալսվել`  224004.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 17.3 ց/հա, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  152.0  հեկտար,  կալսվել` 2174.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 14.3 ց/հա, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  132.4 հեկտար,  կալսվել` 2605.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 19.7 ց/հա,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  15146.9 հեկտար,  կալսվել` 236399.9  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 15.6 ց/հա:

 

 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԵՐԿԻ, ՑԱՆՔՍԻ ԵՎ ԽԱՂՈՂԻ ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
04.11.2013

2013թ. նոյեմբերի 4-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար կատարվել է  34630.5 հա հերկ, որից ցանվել է  հատիկ` 13625.3 հա (39.3 տոկոսը),  որոնք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատությամբ ավելացել են համապատասխանաբար` 27.7 և 265.7 տոկոսով:
Ըստ շրջանների կատարված աշնանացանի  աշխատանքների նկարա•իրը հետևյալն  է.
Ասկերանի շրջանում կատարվել է  6820.4  հա հերկ և 2693.2  հա ցանք, Հադրութի   շրջանում 6370.0 հա հերկ և 2175.0 հա ցանք, Մարտակերտի շրջանում` 3591.1 հա  հերկ և 1753.1 հա ցանք, Մարտունու շրջանում ` 10699.0  հա հերկ և 4813.0 հա ցանք, Շահումյանի  շրջանում` 64.0  հա հերկ և 6.0  հա ցանք,   Շուշիի շրջանում` 88.0 հա հերկ և 55.0 հա ցանք,   Քաշաթաղի շրջանում` 6998.0 հա հերկ և  2130.0 հա ցանք:
2013թ. նոյեմբերի 4-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, խաղողի հավաքված բերքը հանրապետությունում, կազմել է  124614.6  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 70.9 ց/հա:

 

 
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2013թ.
22.10.2013

Հանրապետությունում 2013թ. Հոկտեմբերի 21-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 51893.9  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է  961400.5  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 18.5 ց/հա:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  11053.6 հեկտար,  կալսվել` 251427.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 22.7 ց/հա,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8665.0 հեկտար, կալսվել` 195720.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 22.6 ց/հա, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  4006.2 հեկտար,  կալսվել` 52748.6  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 13.2 ց/հա,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12835.3 հեկտար,  կալսվել`  222563.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 17.3 ց/հա, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  152.0  հեկտար,  կալսվել` 2174.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 14.3 ց/հա, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  128.4 հեկտար,  կալսվել` 2465.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 19.2 ց/հա,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  15053.4 հեկտար,  կալսվել` 234301.9  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 15.6 ց/հա:

 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԵՐԿԻ, ՑԱՆՔՍԻ ԵՎ ԽԱՂՈՂԻ ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
22.10.2013

2013թ. հոկտեմբերի 21-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար կատարվել է  25071.1 հա հերկ, որից ցանվել է  հատիկ` 2697.4 հա (10.8 տոկոսը),  ինչը առ 22.10.12թ նկատմամբ կազմել է համապատասխանաբար` 108.6 և 180.6 տոկոս:
Ըստ շրջանների կատարված աշնանացանի  աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն  է.
Ասկերանի շրջանում կատարվել է  5661.0 հա հերկ և 476.9 հա ցանք, Հադրութի   շրջանում 3800.0 հա հերկ և 200.0 հա ցանք, Մարտակերտի շրջանում` 2906.0 հա  հերկ և 242.0 հա ցանք, Մարտունու շրջանում ` 8597.1 հա հերկ և 1308.5 հա ցանք, Շահումյանի  շրջանում` 57.0  հա հերկ,   Շուշիի շրջանում` 40.0 հա հերկ և 35.0 հա ցանք,   Քաշաթաղի շրջանում` 4010.0 հա հերկ և  435.0 հա ցանք:
2013թ. հոկտեմբերի 21-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, խաղողի հավաքված բերքը, հանրապետությունում, կազմել է  122289.0  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 73.9 ց/հա:

 

 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԵՐԿԻ, ՑԱՆՔՍԻ ԵՎ ԽԱՂՈՂԻ ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
07.10.2013

2013թ. հոկտեմբերի 7-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար կատարված հերկը  կազմել է  18981.5 հա, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 14785.5 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների կատարված աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն  է.
Ասկերանի շրջանում կատարվել է  4403.6 հա հերկ, Հադրութի   շրջանում` 2900.0 հա,  Մարտակերտի շրջանում` 2613.2  հա, Մարտունու շրջանում` 6637.9 հա, Շահումյանի շրջանում` 46.8 հա, Շուշիի շրջանում` 40.0 հա  և  Քաշաթաղի շրջանում` 2340.0 հա:
2013թ. հոկտեմբերի 7-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, խաղողի հավաքված բերքը, հանրապետությունում, կազմել է  101945.4  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 75.3 ց/հա:

 

 
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2013թ.
07.10.2013

Հանրապետությունում 2013թ. Հոկտեմբերի 7-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 50503.2  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է  917588.0  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 18.2 ց/հա:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  10399.1 հեկտար,  կալսվել` 227044.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 21.8 ց/հա,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8545.0 հեկտար, կալսվել` 190420 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 22.3 ց/հա, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3707.0 հեկտար,  կալսվել` 45437.6  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 12.3 ց/հա,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12622.8 հեկտար,  կալսվել`  217747.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 17.3 ց/հա, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  146.0  հեկտար,  կալսվել` 1930.2 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 13.2 ց/հա, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  128.4 հեկտար,  կալսվել` 2465.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 19.2 ց/հա,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  14954.9 հեկտար,  կալսվել` 232543.7  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 15.6 ց/հա:

 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
04.10.2013

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ տրամադված վարկերը կազմել են 78028.6 մլն դրամ, որոնք 2012թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ աճել են 12.4 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել 0.7տոկոսով: Վարկերի 1.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 56.5 տոկոսը: Արտարժույթով վարկավորման ծավալները 2012թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ աճել են 11.8 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 1.2 տոկոսով:
2013թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 50732.0 մլն դրամ, 2012թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ աճելով 5.2 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ նվազելով 0.4 տոկոսով:
Ավանդների 74.6 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 17.2 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.2 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԵՐԿԻ ԵՎ ԽԱՂՈՂԻ ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
01.10.2013

2013թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար կատարված հերկը  կազմել է  15625.2 հա, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 11880.0 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների կատարված աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն  է.
Ասկերանի շրջանում կատարվել է  4056.6 հա հերկ, Հադրութի   շրջանում` 2804.5 հա,  Մարտակերտի շրջանում` 2346.5  հա, Մարտունու շրջանում` 4996.6 հա, Շահումյանի շրջանում` 46.0 հա, Շուշիի շրջանում` 40.0 հա  և  Քաշաթաղի շրջանում` 1335.0 հա:
2013թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, խաղողի հավաքված բերքը հանրապետությունում կազմել է  71205.0  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 70.9 ց/հա:

 
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2013թ.
01.10.2013

Հանրապետությունում 2013թ. սեպտեմբերի  30-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 49566.7  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 887865.0  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 17.9 ց/հա:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  10203.4 հեկտար,  կալսվել` 218453.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 21.4 ց/հա,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8345.0 հեկտար, կալսվել` 180420.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 21.6 ց/հա, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3524.1 հեկտար,  կալսվել` 39595.6  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 11.2 ց/հա,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12547.3 հեկտար,  կալսվել`  215905.8 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 17.2 ց/հա, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  143.5  հեկտար,  կալսվել` 1877.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 13.1 ց/հա, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  128.4 հեկտար,  կալսվել` 2465.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 19.2 ց/հա,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  14675.0 հեկտար,  կալսվել` 229148.1  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 15.6 ց/հա:

 

 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԵՐԿԻ ԵՎ ԽԱՂՈՂԻ ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
24.09.2013
2013թ. սեպտեմբերի 23-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար կատարված հերկը  կազմել է  13666.1 հա, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 9436.6 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների կատարված աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն  է. 
Ասկերանի շրջանում կատարվել է  3882.6 հա հերկ, Հադրութի   շրջանում` 2100.0 հա,  Մարտակերտի շրջանում` 1794.5 հա, Մարտունու շրջանում` 4617.0 հա, Շահումյանի շրջանում` 32.0 հա, Շուշիի շրջանում` 35.0 հա  և  Քաշաթաղի շրջանում` 1205.0 հա:
2013թ. սեպտեմբերի 23-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, խաղողի հավաքված բերքը հանրապետությունում կազմել է  41229.0  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 57.9 ց/հա:
 
 
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2013թ.
24.09.2013
Հանրապետությունում 2013թ. սեպտեմբերի  23-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 48858.5  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 864092.1  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 17.7 ց/հա:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  10102.2 հեկտար,  կալսվել` 213886.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 21.2 ց/հա,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8245.0 հեկտար, կալսվել` 175620.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 21.3 ց/հա, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3261.1 հեկտար,  կալսվել` 30582.6  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 9.4 ց/հա,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12341.3 հեկտար,  կալսվել`  211519.4 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 17.1 ց/հա, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  143.5  հեկտար,  կալսվել` 1877.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 13.1 ց/հա, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  128.4 հեկտար,  կալսվել` 2465.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 19.2 ց/հա,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  14637.0 հեկտար,  կալսվել` 228141.6  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 15.6 ց/հա:
 
 
ԼՂՀ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2013թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ
24.09.2013

Արդյունաբերություն: 2013թ. հունվար-օգոստոսին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 26396.5 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2012թ. հունվար-օգոստոսի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է  104.8 տոկոս: 

Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն` 25.5 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 44.0 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում`  30.5 տոկոս:  Հաշվետու ժամանակահատվածում սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը կազմել է 7473.4 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով  2.9 տոկոսով: 2013թ. հունվար-օգոստոսին փաստացի գործող գներով, պատրաստի արտադրանքի իրացումը կազմել է 26318.0  մլն դրամ, իրացվելիության մակարդակը` 99.7 տոկոս:  Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է  6165 մարդ, աշխատանքի արտադրողականությունը` 4281.7 հազ.դրամ: Գյուղատնտեսություն: 2013թ. հունվար-օգոստոսին հանրապետությունում իրացվել է 3104.9 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 28020.9 տոննա կաթ, 19284.0 հազ. հատ  ձու:  Շինարարություն: 2013թ. հունվար-օգոստոսին հանրապետությունում իրականացվել է 21300.5 մլն դրամի շինարարություն`  2012թ հունվար-օգոստոսի 23355.3 մլն դրամի փոխարեն:    

 

 
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2013թ.
10.09.2013

Հանրապետությունում 2013թ. սեպտեմբերի  9-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 46686.9  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 790557.7  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 16.9 ց/հա:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  8978.7 հեկտար,  կալսվել` 164643.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 18.3 ց/հա,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8092.0 հեկտար, կալսվել` 169400.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 20.9 ց/հա, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3204.1 հեկտար,  կալսվել` 28840.6  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 9.0 ց/հա,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  11778.2 հեկտար,  կալսվել`  198369.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 16.8 ց/հա, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  143.5  հեկտար,  կալսվել` 1877.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 13.1 ց/հա, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  128.4 հեկտար,  կալսվել` 2465.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 19.2 ց/հա,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  14362.0 հեկտար,  կալսվել` 224962.6  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 15.7 ց/հա:


 

 
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2013թ.
29.08.2013

Հանրապետությունում 2013թ. օգոստոսի 26-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 46108.2  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 774091.9  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 16.8 ց/հա:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  8610.3  հեկտար,  կալսվել` 152315.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 17.7 ց/հա,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8087.0 հեկտար, կալսվել` 169340.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 20.9 ց/հա , Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3157.1 հեկտար,  կալսվել` 27100.6  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 8.6 ց/հա,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  11682.9 հեկտար,  կալսվել`  196429.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 16.8 ց/հա, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  143.5  հեկտար,  կալսվել` 1877.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 13.1 ց/հա, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  128.4 հեկտար,  կալսվել` 2465.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 19.2 ց/հա,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  14299.0 հեկտար,  կալսվել` 224564.8  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը 15.7 ց/հա:

 

 
Համախառն ներքին արդյունքը 2012թ.
14.05.2013

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է ՚Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը 2012թ.ՙ վիճակագրական ժողովածուն` ամփոփելով երկրի համախառն ներքին արդյունքի, դրա արտադրության ծավալների, կառուցվածքի, աճի տեմպերի, ձևավորման աղբյուրների մասին տեղեկությունները:
2012թ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը շուկայական գներով կազմել է 150015.7մլն դրամ՝ նախորդ տարվա համեմատ աճելով 9.9 տոկոսով`  ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորի 0.7  տոկոս մակարդակի պայմաններում:
  

 
Շինարարությունը ԼՂՀ-ում 2012թ.
14.05.2013

2012թ. ԼՂՀ տարածքում իրականացվել է  37.9 մլրդ դրամի  շինարարություն, որը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 12.6 տոկոսով: Իրականացված շինարարության 94.8 տոկոսը հանդիսանում  են  շինմոնտաժային աշխատանքները:
Իրականացված շինարարական աշխատանքների կառուցվածքն ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների
2012թ, նախորդ տարվա նկատմամբ 27.2 տոկոսով աճել են օտարերկրյա ներդրողների միջոցների հաշվին կատարված շինարարական աշխատանքները: Նախորդ տարվա նկատմամբ նվազել են պետական բյուջեի, համայնքների միջոցների, արտաբյուջետային միջոցների, Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցների,  մարդասիրական օգնության միջոցների, կազմակերպությունների, բնակչության և այլ միջոցների  հաշվին կատարված շինարարական աշխատանքները համապատասխանաբար` 19.4, 3.5, 15.6, 2.9, 24.9, 14.8, 18.4 և 0.1 տոկոսներով:
Օտարերկրյա ներդրողների միջոցների հաշվին իրականացվել է 6007.8 մլն դրամի շինարարություն, այդ թվում`693.3 մլն դրամ արդյունաբերության ոլորտում, 144.0 մլն դրամ բնակարանային շինարարության ոլորտում, 4804.7 մլն դրամ կոմունալ տնտեսության ոլորտում, 141.2 մլն դրամ մշակույթի և սպորտի ոլորտում և 224.6 մլն դրամ այլ ոլորտներում:
Կազմակերպությունների միջոցներով իրականացվել է 5475.7 մլն դրամի շինարարական աշխատանքներ, որից արտադրական նշանակության օբյեկտների գծով` 4443.7 մլն դրամի:
Մարդասիրական օգնության միջոցների հաշվին իրականացվել է 2695.2 մլն դրամի  շինարարություն, որից 2067.5 մլն դրամ կոմունալ տնտեսության, 445.2 մլն դրամ` կրթության, 4.2 մլն դրամ առողջապահության, 19.5 մլն դրամ` տրանսպորտի և 91.8 մլն դրամ` տնտեսության այլ ոլորտներում, իսկ այլ մարդասիրական օգնության միջոցների հաշվին իրականացվել է 67.0 մլն դրամի շինարարություն առողջապահության ոլորտում:
2012թ. ԼՂՀ-ում շահագործման են հանձնվել 18249.3 մլն դրամ ընդհանուր արժողությամբ հիմնական միջոցներ, ինչը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 9.1 տոկոսով:

 

 
Արդյունաբերությունը ԼՂՀ-ում 2012թ.
14.05.2013

<<Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  արդյունաբերությունը>>  վիճակագրական  ժողովածուն  կազմվել է  հավաքագրված  վիճակագրական  հաշվետվությունների  և  իրականացված  դիտարկումների  տվյալների  հիման  վրա:  Այն  բովանդակում  է  տեղեկություններ 2012թ. ԼՂՀ արդյունաբերության մասին,ցուցանիշների դինամիկան դիտարկելու նպատակով տվյալները ներկայացված են վերջին հինգ տարվա կտրվածքով:

2012թ. հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 40.9 մլրդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2011թ. նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը կազմել է 99.2 տոկոս: Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրության ծավալի վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել հանքագործական արդյունաբերությունը, որի ծավալի նվազման պատճառով  (23.2 տոկոսով) ամբողջ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը նվազել է 7.9 տոկոսային կետով: Այդպիսի ազդեցությունը պայմանավորված է նաև ընդհանուր  արտադրության  ծավալի մեջ մեծ տեսակարար կշռով, որը կազմել է 2012թ. 26.4  տոկոս (2011թ. 40.4 տոկոս): 2012թ. նախորդ տարվա համեմատ արտադրության ծավալների աճ է նկատվել էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրության և բաշխման ոլորտում`10.6 տոկոսով և մշակող արտադրությունում` 10.9 տոկոսով:
Տարածքային  կտրվածքով նախորդ տարվա  նկատմամբ  արդյունաբերական  արտադրանքի արտադրության ծավալն ավելացել է Ստեփանակերտ քաղաքում և բոլոր շրջաններում, բացի Մարտակերտի շրջանից, որտեղ գրանցվել է արդյունաբերական արտադրանքի  արտադրության  ծավալների նվազում 20.7 տոկոսով:                        
2012թ. արդյունաբերական արտադրության ծավալների դինամիկայի եռամսյակային դիտարկումը բացահայտում է վերջինիս տատանման կախվածությունը հանքագործական արդյունաբերության արտադրանքի  ծավալների դինամիկայից: Իսկ  էլեկտրաէներգիայի,գազի,ջրի արտադրության և բաշխման ծավալների դինամիկան ցույց է տալիս,որ ինչպես 2011թ. այնպես էլ 2012թ. առաջին և չորրորդ եռամսյակներում ծավալներն ավելի մեծ են, քան երկրորդ և երրորդ եռամսյակներում, ինչը պայմանավորված է սեզոնայնությամբ:
2012թ. արդյունաբերական  արտադրանքի արտադրության ծավալի 30.2 տոկոսը կազմել է սննդամթերքի, ներառյալ խմիչքների,արտադրությունը, որի  ծավալը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 13.2 տոկոսով`կազմելով 12342.8 մլն դրամ:
2012թ. օգտագործված էլեկտրաէներգիայի 62.2 տոկոսը արտադրվել է հանրապետությունում, 45.5 տոկոսը ներմուծվել է ՀՀ-ից,արտահանվել է արտադրված էլեկտրաէներգիայի 7.7 տոկոսը: Օգտագործված էլեկտրաէներգիայից 90.7 մլն կՎտ/ժ կամ 34.4 տոկոսը սպառվել է բնակչության կողմից:       
2012թ,արդյունաբերության ճյուղում մեկ աշխատողի կողմից արտադրված արտադրանքի ծավալը (համադրելի գներով) կազմել է 7043.2 հազ,դրամ`նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 501.5 հազ,դրամով կամ 6.6 տոկոսով:
2012թ. արդյունաբերությունում զբաղվածների միջին տարեկան ցուցակային թվաքանակը 5803 մարդ,նախորդ տարվա  համեմատ կազմել է 106.2 տոկոս, ընդ որում` հանքագործական արդյունաբերությունում գրանցվել է աճ`8.1 տոկոս, էլեկտրաէներգիայի,գազի,ջրի արտադրության և բաշխման ոլորտում`8.2 տոկոս,  մշակող արդյունաբերությունում` 4.1 տոկոս,:
 

 
<< Առաջին < Նախորդ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Հաջորդ > Վերջին >>

Էջ 24 / 29


 • 2023 (3)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)