ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2011թ
21.10.2011

Հանրապետությունում 2011թ. հոկտեմբերի 17-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 49558.4 հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 940938.4  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 19.0 ց/հա:
2010թ. հոկտեմբերի 18-ի դրությամբ համանուն ցուցանիշները կազմել են համապատասխանաբար` 44821.4  հա, 572495.2 ց. և 12.8 ց/հա:

Մանրամասն...
 
ԼՂՀ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2011թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
21.10.2011

Արդյունաբերություն: 2011թ. հունվար-սեպտեմբերին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 33466.5 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2010թ. հունվար-սեպտեմբերի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 100.9 տոկոս:

Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն` 45.1 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 34.3 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում`  20.6 տոկոս:

Մանրամասն...
 
Արցախի կանայք և տղամարդիկ
11.10.2011

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը արդեն չորրորդ տարին մշակում և հանրությանն է ներկայացնում  Արցախի կանայք և տղամարդիկ” վիճակագրական ժողովածուն` տարեցտարի ընդլայնելով ներկայացվող տեղեկությունների ծավալը:

Սեռային բաշխմամբ վիճակագրությունը չափազանց կարևոր է պետության քաղաքականության մեջ գենդերային մոտեցումը արմատավորելու և երկրի տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց իրավիճակն ըստ պատշաճի գնահատելու համար£ Վիճակագրությունը թույլ է տալիս վեր հանել կանանց և տղամարդկանց կարգավիճակի միջև առկա տարբերությունները, բարձրացնել հասարակության իրազեկվածությունը դրանց վերաբերյալ և պարբերաբար կատարել գենդերային ուսումնասիրություններ:

Մանրամասն...
 
ԼՂՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2011թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
06.10.2011

2011թ. սեպտեմբեր ամսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծնվել է 249 երեխա, մահացել է 93 մարդ: Նախորդ տարվա սեպտեմբեր ամսվա համեմատ ծնունդների թիվը աճել, մահվան դեպքերի թիվը  նվազել է 23 մարդով:

2011թ. սեպտեմբեր ամսում ԼՂՀ-ում բնակչության բնական աճը կազմել է 156 մարդ` նախորդ տարվա  նույն ժամանակաշրջանի ցուցանիշը գերազանցելով 46 մարդով:

2011թ. սեպտեմբեր ամսում հանրապետությունում գրանցված ամուսնությունների թիվը կազմել է 87,  ամուսնալուծությունների թիվը` 14:

2011թ. սեպտեմբեր ամսում ԼՂՀ-ում պաշտոնապես հաշվառված եկողների թվաքանակը (առանց ներքին միգրացիայի) կազմել է 109, իսկ մեկնողների թվաքանակը` 42 մարդ:

 
ԼՂՀ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2011թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ
20.09.2011

Արդյունաբերություն: 2011թ. հունվար-օգոստոսին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 29499.5 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2010թ. հունվար-օգոստոսի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 100.3 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն` 46.1 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 32.8 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում`  21.1 տոկոս:

Մանրամասն...
 
ԼՂՀ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2011թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒԼԻՍԻՆ
19.08.2011

Արդյունաբերություն: 2011թ. հունվար-հուլիսին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 26098.7 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2010թ. հունվար-հուլիսի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 102.1 տոկոս:

Մանրամասն...
 
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2011թ
16.08.2011

Հանրապետությունում 2011թ. օգոստոսի 15-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 45507.0 հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 861965.4  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 18.9 ց/հա:
2010թ. օգոստոսի 16-ի դրությամբ համանուն ցուցանիշները կազմել են համապատասխանաբար` 43939.7  հա, 542107.5 ց. և 12.3 ց/հա:

Մանրամասն...
 
ԻՐԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ
12.08.2011

2011թ ԼՂՀ պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի համաձայն իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության հավաքագրման նպատակով 2011թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից անց է կացվել իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների վերաբերյալ հետազոտություն: Հետազոտությունը հնարավորություն է տվել բացահայտելու վերջին երկու տարիներին հանրապետության տնտեսության տարբեր ճյուղերում իրականացված ներդրումների ծավալները, դրանց ֆինանսավորման աղբյուրները, իրականացված ներդրումնեի նպատակը և աշխարհագրությունը: Հետազոտությամբ խնդիր է դրվել նաև ուսումնասիրելու ներդրումների հետ կապված գործարար ծրագրերի իրականացման ընթացքը, ներդրումային մթնոլորտի վերաբերյալ գնահատականները և այն բարեփոխելու ուղղությունները: Հետազոտությամբ ընդգրկվել են հանրապետության յոթ շրջաններում և մայրաքաղաքում գործող 821սուբյեկտ: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսության մեջ իրական ակտիվներում ներդրումների ծավալը վերջին տարիներին դրսևորել է ընդլայնման կայուն միտում: Մասնավորապես, ըստ հավաքագրված վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալների 2009թ. իրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների ծավալը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 11.5տոկոսով, իսկ 2005թ. համեմատ` 3.2անգամ:

Մանրամասն...
 
Հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2011թ.
28.06.2011

Հանրապետությունում 2011թ. հունիսի 27-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 4092.6 հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 94633.0 ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 23.1 ց/հա:
2010թ. հունիսի 28-ի դրությամբ համանուն ցուցանիշները կազմել են համապատասխանաբար` 7165.5 հա, 118294.6 հա և 16.5 ց/հա:

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
27.06.2011

Հանրապետությունում 2011թ. հունիսի 27-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 9592.1 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 4098.7 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների կատարված գարնանացանը թվերով հետևյալն է. Ասկերանի շրջանում` 3314.6 հա, Հադրութի շրջանում` 1199.9 հա, Մարտակերտի շրջանում` 1564.3 հա, Մարտունու շրջանում` 1294.5 հա, Շահումյանի շրջանում` 81.6 հա, Շուշիի շրջանում` 75.6 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 2061.6 հա:
Կատարված գարնանացանի 808.7 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 5054.5 հա-ը եգիպտացորենի, 433.7 հա-ը հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 890.5 հա-ը կարտոֆիլի, 894.3 հա-ը բանջարեղենի, 393.7 հա-ը բոստան պարենայինի, 519.0 հա-ը տեխնիկական մշակաբույսերի և 597.7 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 
ԼՂՀ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2011թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՅԻՍԻՆ
21.06.2011

Արդյունաբերություն: 2011թ. հունվար-մայիսին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 19083.7 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2010թ. հունվար-մայիսի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 103.5 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն` 49.1 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 28.1 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում`  22.8 տոկոս:
Հաշվետու ժամանակահատվածում սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը կազմել է 3166.5 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 18.2 տոկոսով:
2011թ. հունվար-մայիսին փաստացի գործող գներով, պատրաստի արտադրանքի իրացումը կազմել է 19475.5  մլն դրամ, իրացվելիության մակարդակը` 102.1 տոկոս:
Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է  5215 մարդ,  աշխատանքի արտադրողականությունը` 3659.4 հազ.դրամ:
Գյուղատնտեսություն: 2011թ. հունվար-մայիսին հանրապետությունում իրացվել է 1003.9 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 15087.4 տոննա կաթ, 11019.6 հազ. հատ  ձու:
Շինարարություն: 2011թ. հունվար-մայիսին հանրապետությունում իրականացվել է 11306.7 մլն դրամի շինարարություն`  2010թ. հունվար-մայիսի 11545.0  մլն դրամի փոխարեն:

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
13.06.2011

Հանրապետությունում 2011թ. հունիսի 13-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 8786.6 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 3682.2 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների կատարված գարնանացանը թվերով հետևյալն է. Ասկերանի շրջանում` 3223.6 հա, Հադրութի շրջանում` 1193.7 հա, Մարտակերտի շրջանում` 1564.3 հա, Մարտունու շրջանում` 1132.1 հա, Շահումյանի շրջանում` 47.4 հա, Շուշիի շրջանում` 75.6 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 1549.9 հա:
Կատարված գարնանացանի 793.5 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 4740.0 հա-ը եգիպտացորենի, 396.2 հա-ը հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 882.6 հա-ը կարտոֆիլի, 708.3 հա-ը բանջարեղենի, 240.4 հա-ը բոստան պարենայինի, 498.5 հա-ը տեխնիկական մշակաբույսերի և 527.1 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ. հունվար-մայիսին
09.06.2011
  2011թ.
հունվարը փետրվարը մարտը ապրիլը մայիսը մայիսը Հունվար-մայիսը 2010թ. հունվար-մայիսի նկատմամբ
նախորդ ամսվա նկատմամբ 2010թ.
դեկտեմբերի
նկատմամբ
2010թ.
մայիսի
նկատմամբ
2010թ.
նկատմամբ
Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.4 101.1 101.0 100.9 100.0 105.5 108.3 115.8 109.9
   այդ թվում`                  
Սպառման ապրանքներ 103.9 101.3 101.3 100.0 99.9 106.6 111.2 118.0 112.5
Պարենային ապրանքներ 104.7 101.6 101.7 99.8 99.5 107.4 113.8 122.4 115.5
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.4 100.0 100.1 100.0 100.0 100.6 101.1 103.2 102.1
Ոչ պարենային ապրանքներ 102.2 100.9 100.5 100.7 101.2 105.7 105.9 108.9 106.0
Ծառայություւներ 99.6 100.6 100.3 102.9 100.2 103.7 101.9 111.1 104.2
 
ԼՂՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2011թ. ՄԱՅԻՍԻՆ
09.06.2011

2011թ. մայիս ամսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծնվել է 240երեխա` 2010թ. մայիսին  ծնված 221 երեխայի փոխարեն:
Հաշվետու ամսում հանրապետությունում մահացածների թիվը կազմել է 99 մարդ, 2010թ. համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատ նվազել  է 13 մարդով:
2011թ. մայիս ամսում ԼՂՀ-ում բնակչության բնական աճը կազմել է 141 մարդ և 2010թ.  մայիս ամսվա համեմատ աճել է 32 մարդով:             
2011թ. մայիս ամսում հանրապետությունում գրանցված ամուսնությունների թիվը կազմել է 49, ինչը 2-ով պակաս  է 2010թ մայիս  ամսում գրանցված ամուսնությունների թվից, ամուսնալուծությունների թիվը 2011թ. և 2010թ. հաշվետու ամսում կազմել է համապատասխանաբար 10, 11:
2011թ մայիս  ամսում ԼՂՀ-ում պաշտոնապես հաշվառված եկողների թվաքանակը (առանց ներքին միգրացիայի) կազմել է 89  մարդ, իսկ մեկնողների թվաքանակը` 64 մարդ:
 

 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
06.06.2011

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2011թ. հունիսի 1-ի դրությամբ վարկերը կազմել են 47190.4 մլն դրամ, 2010թ. հունիսի 1-ի համեմատ աճել է 48.7 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 4.7 տոկոսով: Վարկերի 0.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 51.9 տոկոսը:

2011թ. հունիսի 1-ի դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 40504.9 մլն դրամ, 2010թ. հունիսի 1-ի համեմատ աճել է 12.8 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 5.2 տոկոսով:

Ավանդների 69.1 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 23.2 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 7.7 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
30.05.2011

Հանրապետությունում 2011թ. մայիսի 30-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, կատարվել  է  7335.3 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 2571.7 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների կատարված գարնանացանը թվերով հետևյալն  է. Ասկերանի շրջանում` 2694.1 հա, Հադրութի շրջանում` 1107.4 հա, Մարտակերտի շրջանում` 1301.2 հա, Մարտունու  շրջանում` 752.1 հա,  Շահումյանի շրջանում` 28.5 հա, Շուշիի շրջանում` 66.7 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 1385.3  հա:
Կատարված  գարնանացանի 722.3 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 3764.9 հա-ը եգիպտացորենի, 309.2 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի,  839.7 հա-ը` կարտոֆիլի, 508.3 հա-ը` բանջարեղենի, 228.1 հա բոստան-պարենայինի, 471.5 հա տեխնիկական մշակաբույսերի և  491.3 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:
 

 
Համախառն ներքին արդյունքը 2010թ.
27.05.2011

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է “Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը 2010թ.” վիճակագրական ժողովածուն` ամփոփելով երկրի համախառն ներքին արդյունքի, դրա արտադրության ծավալների, կառուցվածքի, աճի տեմպերի, ձևավորման աղբյուրների մասին տեղեկությունները:

2010թ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը շուկայական գներով կազմել է 118187.2մլն դրամ` նախորդ տարվա համեմատ աճելով 5.5 տոկոսով`  ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորի 9.5 տոկոս մակարդակի պայմաններում:

Մանրամասն...
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2010թ.
24.05.2011

ԼՂՀ պետական վիճակագրական աշխատանքների 2011թ. ծրագրի շրջանակում ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  վճարային հաշվեկշիռը 2010թ.՚ վիճակագրական ժողովածուն:

Երկրի վճարային հաշվեկշիռը վիճակագրական հաշվետվություն է, որում համակարգված  տեսքով արտացոլվում են  հաշվետու ժամանակաշրջանում   պետության արտաքին տնտեսական  գործառնություններն այլ երկրների և միջազգային  կազմակերպությունների հետ: Վճարային հաշվեկշիռը  արտահայտում է երկրի   հաշվեկշռվածության  վիճակը, որն իր հերթին ազդում է  ներքին հաշվեկշռվածության և տնտեսության կայունության վրա:

Մանրամասն...
 
ԼՂՀ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2011թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԱՊՐԻԼԻՆ
24.05.2011

Արդյունաբերություն: 2011թ. հունվար-ապրիլին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 15442.0 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2010թ. հունվար-ապրիլի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 103.2 տոկոս:

Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն` 48.9 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 26.7 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում`  24.4 տոկոս:

  Հաշվետու ժամանակահատվածում սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը կազմել է 2623.4 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 16.6 տոկոսով:

 2011թ. հունվար-ապրիլին փաստացի գործող գներով, պատրաստի արտադրանքի իրացումը կազմել է 15810.2  մլն դրամ, իրացվելիության մակարդակը` 102.4 տոկոս:

Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է  5189 մարդ,  աշխատանքի արտադրողականությունը` 2975.9 հազ.դրամ:

Գյուղատնտեսություն: 2011թ. հունվար-ապրիլին հանրապետությունում իրացվել է 770.3 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 12672.2 տոննա կաթ, 8701.3 հազ. հատ  ձու:

Շինարարություն: 2011թ. հունվար-ապրիլին հանրապետությունում իրականացվել է 8672.0 մլն դրամի շինարարություն`  2010թ. հունվար-ապրիլի 8585.1  մլն դրամի փոխարեն:

 

ԼՂՀ ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ   

 
ԼՂՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2011թ. ԱՊՐԻԼԻՆ
11.05.2011

2011թ. ապրիլ ամսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծնվել է 216 երեխա` 2010թ. ապրիլին  ծնված 225 երեխայի փոխարեն:
Հաշվետու ամսում հանրապետությունում մահացածների թիվը կազմել է 110 մարդ, 2010թ. համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատ ավելացել  է 2  մարդով:
2011թ. ապրիլ ամսում ԼՂՀ-ում բնակչության բնական աճը կազմել է 106 մարդ և 2010թ.  ապրիլ  ամսվա համեմատ նվազել է 11 մարդով:             
2011թ. ապրիլ ամսում հանրապետությունում գրանցված ամուսնությունների թիվը կազմել է 50, ինչը 1 -ով ավել  է 2010թ ապրիլ  ամսում գրանցված ամուսնությունների թվից, ամուսնալուծությունների թիվը 2011թ. և 2010թ. հաշվետու ամսում կազմել է համապատասխանաբար 13, 9 :
2011թ ապրիլ  ամսում ԼՂՀ-ում պաշտոնապես հաշվառված եկողների թվաքանակը (առանց ներքին միգրացիայի) կազմել է 117  մարդ, իսկ մեկնողների թվաքանակը` 88 մարդ:
 

 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
10.05.2011

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2011թ. մայիսի 1-ի դրությամբ վարկերը կազմել են 45073.5 մլն դրամ, 2010թ. մայիսի 1-ի համեմատ աճել է 44.0 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 1.0 տոկոսով: Վարկերի 0.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 51.8 տոկոսը:
2011թ. մայիսի 1-ի դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 38507.1 մլն դրամ, 2010թ. մայիսի 1-ի համեմատ աճել է 9.8 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 1.4 տոկոսով:
Ավանդների 69.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 22.6 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 7.9 տոկոսը` նպատակային ավանդները:
 

 
<< Առաջին < Նախորդ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Հաջորդ > Վերջին >>

Էջ 27 / 29


 • 2023 (3)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)